Chlorobenzen, monochlorobenzen (MCB) jakość farmaceutyczna beczka 220 kg

Cena netto: 5 593,90 zł (25,43 zł / 1 kg)
Cena brutto: 6 880,50 zł (31,28 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: KC-00074

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka metalowa
 • Zawartość:
  220 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Chlorobenzen jakość farmaceutyczna beczka 220 kg- chlorobenzen, znany również jako monochlorobenzen (MCB), jest bezbarwną, lotną, nierozpuszczalną w wodzie cieczą o lekkim, przyjemnym zapachu migdałów. W przemyśle farmaceutycznym stosuje się go m.in. w syntezach paracetamolu (paraaminoacetylofenol) czy witaminy B6. Używany jest także w syntezach leków na epilepsję, raka tarczycy i wątroby.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Chlorobenzen, monochlorobenzen (MCB) jakość farmaceutyczna beczka 220 kg

Zastosowanie

Chlorobenzen należy do rodziny organicznych związków chlorowcowych, stanowiącej dużą klasę naturalnych i syntetycznych substancji chemicznych. Związki te zawierają jeden lub więcej atom halogenu (fluoru, chloru, bromu lub jodu) połączony z atomem węgla i innymi pierwiastkami. Chlorobenzen powstaje w reakcji bezpośredniego chlorowania benzenu.

Monochlorobenzen ma szerokie zastosowanie w branży chemicznej. Dzięki zwracaniu szczególnej uwagi na proces produkcyjny oraz stosowanie wysokiej jakości surowców, produkt powstający na instalacji chlorobenzenów cechuje się bardzo wysokimi parametrami jakościowymi. Uzyskany produkt jest używany do specjalistycznych zastosowań w farmacji.

MCB jest także używany jako rozpuszczalnik o wysokiej temperaturze wrzenia w syntezach przemysłowych oraz w laboratoriach.

Monochlorobenzen jest również ważnym elementem w produkcji API (Active Pharmaceutical Ingredients). W przemyśle farmaceutycznym stosuje się go m.in. w syntezach paracetamolu (paraaminoacetylofenol) czy witaminy B6. Używany jest także w syntezach leków na epilepsję, raka tarczycy i wątroby. Oprócz wyżej wymienionych produktów chlorobenzen używa się do produkcji kwasu zoledronowego (lek w terapii osteoporozy u kobiet po menopauzie oraz u mężczyzn, u których występuje zwiększone ryzyko złamań kości), a także chlorfenoksaminą (lek stosowanym jako środek przeciwalergiczny  i przeciwstarzeniowy, działa analogicznie do difenhydraminy).

Właściwości

Nazwa chemiczna: Chlorobenzen
Inna nazwa: MCB, monochlorobenzen, chlorek fenylu, chlorek benzenu
Nr CAS: 108-90-7
Wysoka czystość produktu
Produkcja substancji aktywnych w przemyśle farmaceutycznym (API - Active Pharmaceutical Ingredients)

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 1134

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top