EDTA 4Na Kwas Wersenowy 40% 1250kg

Cena netto: 6 112,81 zł
Cena brutto: 7 518,76 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: ABE-0004

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
  Paleta
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

EDTA 4Na Kwas Wersenowy 40% 1250kg to specjalistyczny surowiec przeznaczony dla przemysłu kosmetycznego. Jest wykorzystywany m.in. w kremach i żelach pod prysznic. Spełnia rolę stabilizatora konsystencji i konserwantu. Kwas 40% występuję w formie płynnej.

Produkt tylko dla firm
EDTA 4Na Kwas Wersenowy 40% 1250kg

Zastosowanie

EDTA 4Na Kwas Wersenowy 40% 1250kg to specjalistyczny surowiec przeznaczony dla przemysłu kosmetycznego. Jest wykorzystywany m.in. w szamponach, kremach, błyszczykach, produktach do opalania i żelach pod prysznic. Spełnia rolę stabilizatora konsystencji poprawiając lepkość i nadając odpowiednią konsystencję. Jest także konserwantem mającym na celu zapobiegać zmianom konsystencji, wyglądu i zapachu kosmetyków. W dużym stężeniu jest drażniący dla błony śluzowej i skóry. Kwas 40% występuję w formie płynnej.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P270 - Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/narodowymi/międzynarodowymi regulacjami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top