Podchloryn sodu 1000 kg, roztwór wodny z zielonym certyfikatem

Ocena:
100% of 100
Cena netto: 2 969,11 zł (2,97 zł / 1 kg)
Cena brutto: 3 652,01 zł (3,65 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: KC-00006

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  14
 • Odczyn:
  Zasadowy
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Podchloryn sodowy techniczny, roztwór wodny 15%, gatunek S

Czy podchloryn sodu może być eko? U nas to możliwe! Dezynfekuj, czyść, uzdatniaj i dbaj jednocześnie o naszą planetę. Bądźmy razem eko!

 • Produkt posiada silne właściwości biobójcze
 • Stosowany jest jako składnik wybielaczy
 • Ekologicznie wytworzony podchloryn sodu
 • Składnik produktów do dezynfekcji powierzchni sanitarnych
 • Działa bakteriobójczo, grzybobójczo oraz wirusobójczo
 • Skutecznie dezynfekuje wodę przeznaczoną do spożycia dla ludzi i zwierząt
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Podchloryn sodu 1000 kg, roztwór wodny z zielonym certyfikatem

Zastosowanie

Ekologicznie wytworzony, podchloryn sodu w roztworze wodnym 15% to przede wszystkim przyjazny dla środowiska proces produkcji. To prąd pozyskiwany z odnawialnych źródeł, to większa odpowiedzialność ekologiczna za nasze środowisko naturalne. Eko energia elektryczna to nie tylko mniej spalin z elektrowni, mniej popiołów na hałdach i mniej zużytego paliwa do przewiezienia tych hałd. Ekologiczna świadomość klientów i producentów rośnie! Wybierając nasz eko-zielony podchloryn sodu, wspólnie z nami stawiasz na idealny balans pomiędzy funkcjonalnością i ekologią.

Podchloryn sodowy (NaOCl) jest solą sodową kwasu podchlorawego. Rozpuszczony w wodzie ma żółtozieloną, półprzeźroczystą barwę o wysokim PH. Charakteryzuje się działaniem silnie utleniającym. Otrzymywany jest poprzez nasycenie chlorem roztworu wodorotlenku sodu oraz metali alkaicznych. 

Jednym z podstawowych zastosowań podchlorynu sodu jest uzdatnianie i dezynfekcja wody pitnej i technologicznej. Jako substancja biobójcza usuwająca zarówno drobnoustroje chorobotwórcze – w tym bakterie E. Coli – jak i grzyby. Dzięki tym właściwością szeroko stosowany jest wodociągach oraz w firmach zajmujących się dostarczaniem wody spożywczej lub mającej technologiczny kontakt z żywnością.

Podchloryn sodu powszechnie stosowany jest do uzdatniania wody w basenach i parkach wodnych. Znajduje zastosowanie zarówno w przydomowych niewielkich zbiornikach o pojemności kilku nastu metrów sześciennych jak i instalacjach hotelowych i SPA oraz basenach sportowych i parkach rozrywki zużywających setki tysięcy metrów sześciennych wody dziennie. Zalecane stężenie umożliwiające skuteczną dezynfekcję wody w basenie to 200-250 ml 15% roztworu podchlorynu sodu na każde 10 000 litrów wody – przy pH wody wynoszącym 7.0 i temperaturze w przedziale 18-22 stopnie Celsjusza. Stosowany także jako składnik w instalacja uzdatniających wodę na bazie dwutlenku chloru.

Podchloryn sodu ze względu na swoje właściwości biobójcze jest powszechnie stosowany w hodowli drobiu i innych zwierząt inwentarskich jako uniwersalny środek dezynfekujący. W formie trzy procentowego roztworu wodnego podchloryn sodu jest idealnym środkiem do dezynfekcji powierzchni hodowlanej drobiu, trzody chlewnej, bydła koni i rogacizny. Środek ten może być stosowany powierzchniowo jak i formie mgły czy oprysku. Wydajność środka szacuje się na około 300l cieczy roboczej na obiekt hodowlany np. kurnik o powierzchni od 1750 do 2000 metrów kwadratowych. 

Podchloryn sodu ze względu na swoje właściwości biobójcze  jest powszechnie stosowany krajach Europy zachodniej jako uniwersalny fungicyd w uprawach drzew owocowych i winnicach. Wiosenne opryski prewencyjne drzew owocowych w stanie bezlistnym trzyprocentowym roztworem wodnym podchlorynu sodu - przy wydajności ok. 500 l na hektar cieczy roboczej - są zalecanym, powszechnym i planowym zabiegiem pielęgnacyjnym w sadach i winnicach Holandii, Francji i Niemiec. W publikacjach takich autorytetów jak Peter van Arkel oprysk jesienny trzy procentowym roztworem wodnym podchlorynu sodu – przy wydajności ok. 500l cieczy roboczej na hektar - jest wymieniany jako  bardzo wysoko skuteczny lub wysoko skuteczny w przypadku prewencji i zwalczania raka drzew owocowych szczególnie grzybów Neonectria ditissima – znanego również pod nazwą Nectri galligena oraz Neonectria.

Podchloryn sodu jako silnie reaktywny utleniacz o właściwościach wybielających i biobójczych jest szeroko stosowany w przemyśle drzewnym jako środek prewencyjny i zwalczający siniznę drewna. W celu zapobieżenia sinizny lub usunięcia przebarwień powszechnie stosuje się oprysk lub kąpiel w 6-8 % roztworze wodnym podchlorynu sodu. 

Uwaga! Podchloryn sodu jest substancją niebezpieczną przy jego użyciu należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

Właściwości

 • substancja niebezpieczna
 • posiada atest PZH oraz pozwolenie na obrót substancją biobójczą
 • należy zachować środki ostrożności
 • produkt nie jest dostępny do użytku prywatnego
 • oferta skierowana wyłącznie dla firm

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1791

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P390 Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.


Uzupełniające elementy etykiety:

EUH031: W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Wapno chlorowane, podchloryn wapnia 25 kg

Cena netto: 119,99 zł
Cena brutto: 147,59 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Wapno chlorowane, podchloryn wapnia 300 kg

Cena netto: 1 290,65 zł
Cena brutto: 1 587,50 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Wapno chlorowane, podchloryn wapnia 1000 kg

Cena netto: 4 380,00 zł
Cena brutto: 5 387,40 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Wapno chlorowane, podchloryn wapnia 3000 kg

Cena netto: 12 552,85 zł
Cena brutto: 15 440,01 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Podchloryn sodowy roztwór wodny BP DPPL 1100 kg

Cena netto: 2 499,00 zł
Cena brutto: 3 073,77 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Podchloryn sodowy, roztwór wodny BP cysterna 1000 kg

Cena netto: 2 190,00 zł
Cena brutto: 2 693,70 zł

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top