Emulgator CAS-160875-66-1 ROKAnol GA4

Cena netto: od 139,18 zł od 139,18 zł
Cena brutto: od 171,19 zł od 171,19 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-01934

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol GA4 należy do niejonowych surfaktantów z rodzaju etoksylowanych alkoholi tłuszczowych. Produkt współtworzy grupę surfaktantów, bazujących na alkoholu C10 Guerbeta. Produkt handlowy zawiera ponad 99% substancji aktywnej.

Produkt tylko dla firm
Emulgator CAS-160875-66-1 ROKAnol GA4

Zastosowanie

ROKAnol GA4 ma postać cieczy z tendencją do rozwarstwiania, a jego temperatura krzepnięcia wynosi około 0°C. W temperaturze 50°C produkt przyjmuje jasną barwę, która wynosi max. 50 w skali Hazena. Jego punkt zmętnienia oznacza się dla 16,7% roztworu ROKAnolu GA4 w 25% roztworze BDG i mieści się on w granicach 42÷45°C.

Produkt tworzy w wodzie mętne roztwory, natomiast dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak metanol czy aceton. Może wchodzić w skład mieszanin z niejonowymi, anionowymi i kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi.

ROKAnol GA4 posiada bardzo dobre właściwości zwilżające (im niższy stopień etoksylacji ROKAnoli GA, tym lepsze właściwości zwilżające), co może być kluczowe dla wielu aplikacji, począwszy od czyszczenia powierzchni twardych aż do obróbki tekstyliów. Ponadto ROKAnol GA4 generuje bardzo niskie piany, co jest przydatne w przypadku kompozycji, w których niepożądane jest stosowanie środków antypiennych.

W testach dynamicznych imitujących działanie kąpieli odtłuszczającej produkt osiąga bardzo dobre wyniki, dzięki czemu z powodzeniem może być polecany jako składnik środków do mycia przemysłowego czy preparatów odtłuszczających, szczególnie powierzchnie gładkie (metal, szkło itd.). Ze względu na słaby charakter hydrofilowy produkt może być stosowany jako emulgator olejów mineralnych i rozpuszczalników niepolarnych w formulacjach czyszczących elementy metalowe.

ROKAnol GA4 jest produktem ulegającym biodegradacji w środowisku naturalnym i spełnia kryteria dyrektywy o detergentach.

ROKAnol GA4 to etoksylowany alkohol Guerbeta C10, o średnim stopniu etoksylacji 4 moli. Produkt jest stosowany jako składnik środków myjących, piorących i czyszczących oraz jako emulgator w zastosowaniach przemysłowych. Może być stosowany w środowisku czynników utleniających, redukujących i twardej wody. Jest aktywny w zimnej wodzie, w kąpielach kwaśnych, obojętnych i rozcieńczonych oraz neutralnych alkaliach. ROKAnol GA4 może być stosowany w mieszaninie z innymi niejonowymi środkami pomocniczymi oraz w mieszaninach z anionowymi i kationowymi surfaktantami.

Zalety produktu:

 • doskonałe właściwości odtłuszczające,
 • bardzo dobre właściwości zwilżające,
 • kompatybilny z niejonowymi, anionowymi i kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi,
 • produkt biodegradowalny.

Zastosowanie:

 • środki czyszczące do twardych powierzchni, silników, części maszyn i cystern,
 • detergenty do użytku domowego.

Właściwości

NAZWA CHEMICZNA: Alkohol Etoksylowany

NAZWA INCI: -

NUMER CAS: 160875-66-1

FUNKCJA: Składnik środków myjących, piorących i czyszczących oraz jako emulgator w zastosowaniach przemysłowych.

Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20÷25)°C .................. ciecz z tendencją do rozwarstwiania

Barwa w skali Hazena w 50°C ........................................... max 50

pH 1% roztworu ............................................................... 5,0 ÷ 7,0

Punkt zmętnienia (roztwór butylodiglikol/woda), °C ............ 42 ÷ 45

Woda, %(m/m) ................................................................. max 0,5

Masa cząsteczkowa, g/mol ............................................ około 330

Rozpuszczalność w wodzie (w 20°C) ....... . tworzy mętne roztwory

Gęstość w temperaturze 30°C, g/mL ............................. około 0,95

Lepkość w temperaturze 25°C, cP .............................. poniżej 100

Temperatura krzepnięcia, °C.............................................. około 0

Zapach .............................................................. charakterystyczny

Nazwy alternatywne:

Alkohole C10, etoksylowane, Niejonowy surfaktant, etoksylowane alkohole tłuszczowe, alkohole C10 Guerbeta, Alkohol C10, etoksylowany, CAS 160875-66-1, Non-ionic surfactant, ethoxylated fatty alcohols, C10 Guerbet alcohols, C10 alcohols, ethoxylated, CAS 160875-66-1.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:

 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie:

 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top