Emulgator CAS-160875-66-1 ROKAnol GA9W

Cena netto: od 179,09 zł od 179,09 zł
Cena brutto: od 220,28 zł od 220,28 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-01929

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol GA9W to niejonowy środek powierzchniowo czynny, należący do grupy etoksylowanych alkoholi tłuszczowych. Produkt współtworzy grupę surfaktantów bazujących na alkoholu C10 Guerbeta. Ma postać pasty lub mętnej cieczy. W temperaturze pokojowej przyjmuje jasną barwę, tj. max. 50 w skali Hazena, natomiast krzepnie w temperaturze poniżej 10°C.

Produkt tylko dla firm
Emulgator CAS-160875-66-1 ROKAnol GA9W

Zastosowanie

ROKAnol GA9W jest stosowany jako składnik środków czystości, detergentów, produktów używanych w przemyśle tekstylnym i agrochemicznym oraz jako emulgator w aplikacjach przemysłowych. Doskonale sprawdza się w środowiskach redukujących, utleniających, kąpielach kwaśnych, obojętnych i w rozcieńczonych alkaliach oraz twardej i zimnej wodzie. Sprawdza się w mieszaninach z innymi niejonowymi i jonowymi surfaktantami.

Produkt handlowy zawiera ponad 84% substancji aktywnej. Jego punkt zmętnienia oznacza się dla 1% roztworu ROKAnolu GA9W w wodzie i waha się on w granicach 67÷70°C.

ROKAnol GA9W wykazuje bardzo dużą odporność zarówno na kwasy, jak i na alkalia. Ponadto charakteryzuje się ograniczonymi zdolnościami pianotwórczymi i dobrą rozpuszczalnością w wodzie oraz niskich alkoholach (np. metanol), a także w acetonie. Doskonale sprawdza się w mieszaninach z innymi niejonowymi i jonowymi surfaktantami. Co więcej, produkt wykazuje bardzo dobre właściwości odtłuszczające powierzchnie metalowe zarówno metodą dynamiczną, jak i statyczną. Z tego też powodu z powodzeniem może być stosowany jako składnik formulacji czyszczących, poprawiając stabilność formulacji i zwiększając jej wydajność oraz efektywność.

ROKAnol GA9W może być stosowany zarówno w profesjonalnych środkach czyszczących, jak i w specjalistycznych, kwaśnych preparatach, a także w środkach do czyszczenia metali. Produkt wykazuje zdolności pozwalające na bardzo dobre czyszczenie powierzchni twardych i tkaniny EMPA 125.

ROKAnol GA9W znajduje zastosowanie jako składnik środków czystości, detergentów, produktów używanych w przemyśle tekstylnym oraz jako emulgator w aplikacjach przemysłowych. Dodatkowo, tak jak wszystkie ROKAnole serii GA, wyrób posiada zdolności dyspergujące.

ROKAnol GA9W jest biodegradowalny w środowisku naturalnym i spełnia kryteria dyrektywy o detergentach.

Zalety produktu:

 • odporność na kwasy i alkalia,
 • ograniczona pianotwórczość,
 • dobra rozpuszczalność w wodzie, metanolu i acetonie,
 • dobrze działa w środowiskach redukujących, utleniających, kąpielach kwaśnych, obojętnych i w rozcieńczonych alkaliach,
 • kompatybilny z niejonowymi i jonowymi środkami powierzchniowo czynnymi,
 • właściwości emulgujące i dyspergujące,
 • produkt biodegradowalny.

Zastosowanie:

 • składnik detergentów do prania,
 • włókiennictwo,
 • emulgator w aplikacjach przemysłowych,
 • profesjonalne środki czyszczące powierzchnie twarde,
 • specjalistyczne, kwaśne preparaty czyszczące,
 • chemia samochodowa.

Właściwości

NAZWA CHEMICZNA: Alkohol C10, etoksylowany

NAZWA INCI: -

NUMER CAS: 160875-66-1

FUNKCJA: Składnik środków czystości, detergentów, produktów używanych w przemyśle tekstylnym i agrochemicznym oraz emulgator w aplikacjach przemysłowych

Wygląd zewnętrzny w temp. (20÷25)°C …………………………..ciecz

Barwa w skali Hazena w temperaturze 50°C …..................... max 50

pH 1% (m/m) roztworu ..........................................................5,0 ÷ 7,0

Punkt zmętnienia (roztwór wodny), °C.....................................67 ÷ 70

Woda, %(m/m) ....................................................................... 14 ÷ 16

Masa cząsteczkowa, g/mol ................................................ około 550

Rozpuszczalność w wodzie (20°C) ……………………………....dobra

Gęstość w temperaturze 25°C, g/mL ................................około 1,02

Temperatura krzepnięcia, °C .............................................poniżej -10

Lepkość w temperaturze 25°C, cP ..................................…..około 70

 

Nazwy alternatywne:

Alkohole C10, etoksylowane, Etoksylowane alkohole Guerbeta, etoksylowany alkohol C10 Guerbeta

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:

 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie:

 • P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się OŚRODKIEM ZATRUĆ z lub z lekarzem.
 • P330 Wypłukać usta.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top