Emulgator CAS-68213-23-0 ROKAnol C7

Cena netto: od 164,93 zł od 164,93 zł
Cena brutto: od 202,86 zł od 202,86 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-01937

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol C7 to niejonowy środek powierzchniowo czynny, należący do grupy etoksylowanych alkoholi tłuszczowych o nazwie INCI: Laureth-7. Produkt współtworzy grupę surfaktantów bazujących na alkoholu laurylowym o dystrybucji węglowej C12-C18. Ma postać klarownej lub lekko mętnej cieczy z tendencją do rozwarstwiania w czasie o barwie max. 50 w skali Hazena w temperaturze 40°C.

Produkt tylko dla firm
baza_skladnikow_naturalnych Na Bazie składników naturalnych
produkt_biodegradowalny Produkt biodegradowalny
produkt_ekologiczny Produkt ekologiczny
produkty_Greenline Produkt GreenLine
Emulgator CAS-68213-23-0 ROKAnol C7

Zastosowanie

ROKAnol C7 dzięki bardzo dobrym właściwościom detergencyjnym, zwilżającym, dyspergującym i emulgującym znajduje zastosowanie jako surfaktant podstawowy w ciekłych i proszkowych detergentach, płynach do mycia naczyń, domowych i technicznych środkach czystości oraz środkach do czyszczenia rąk. Może być stosowany w środowisku czynników utleniających, redukujących i twardej wody. Jest aktywny w zimnej wodzie, w kąpielach kwaśnych, obojętnych i rozcieńczonych alkaliach. ROKAnol C7 może być stosowany w mieszaninie z innymi niejonowymi środkami pomocniczymi oraz w mieszaninach z anionowymi i kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi. W mieszaninie z alkilosiarczanami i alkiloarylosulfonianami wykazuje synergiczne działanie myjąco-czyszczące.

 Ponadto produkt znajduje zastosowanie w procesach wstępnej obróbki włókien, jako komponent formulacji usuwającej plamy olejowe (oleje mineralne) z tkaniny/dzianiny, które są wynikiem przemysłowych procesów dziewiarskich i tkackich. Dzięki właściwościom zwilżającym tkaninę bawełnianą, ROKAnol® C7 może być użyty jako składnik kompozycji bielących surowe dzianiny i tkaniny bawełniane. Stosowany jest również w końcowym etapie procesu wybarwiania materiałów włókienniczych jako jeden ze składników usuwających nadmiar barwników z kąpieli. Jest produktem ulegającym biodegradacji w środowisku naturalnym.

ROKAnol C7 jest stosowany jako składnik środków myjących, piorących i czyszczących oraz jako emulgator. Może być stosowany w środowisku czynników utleniających, redukujących i twardej wody. Jest aktywny w zimnej wodzie, w kąpielach kwaśnych, obojętnych i rozcieńczonych alkaliach. ROKAnol C7 może być stosowany w mieszaninie z innymi niejonowymi środkami pomocniczymi oraz w mieszaninach ze środkami anionowo i kationowo-czynnymi. W mieszaninie z alkilosiarczanami i alkiloarylosulfonianami wykazuje synergiczne działanie myjąco-czyszczące.

 

Zalety produktu:

 • bardzo dobre właściwości detergencyjne, zwilżające, emulgujące i dyspergujące,
 • dobre właściwości odtłuszczające,
 • odporność na kwasy, twardą wodę i rozcieńczone alkalia,
 • kompatybilny z niejonowymi, anionowymi i kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi,
 • produkt biodegradowalny,
 • usuwa zabrudzenia olejowe z dzianin i tkanin.

Zastosowanie:

 • mydła do rąk,
 • detergenty do użytku domowego oraz profesjonalnego (ciekłe detergenty do prania oraz proszki, płyny do mycia naczyń, preparaty do mycia twardych powierzchni, środki do mycia rąk),
 • kąpiele bielące we włókiennictwie,
 • kąpiele piorące po barwieniu tkanin/dzianin.

Właściwości

ROKAnol C7 jest dobrze rozpuszczalny w wodzie. Wartość parametru HLB dla tego wyrobu wynosi około 11,9. Produkt handlowy zawiera ponad 99% substancji aktywnej i krzepnie w temperaturze ok. 16°C.

NAZWA CHEMICZNA: Alkohole C12-18, etoksylowane 2-15 TE

NAZWA INCI: -

NUMER CAS: 68213-23-0

FUNKCJA: Emulgator

Wygląd zewnętrzny w temperaturze 20 ÷ 25°C .......... klarowna lub lekko mętna ciecz

Woda, %(m/m) ................................................................. max. 0,3

Barwa w skali Hazena w temperaturze 40°C ..................... max. 50

Liczba hydroksylowa, mgKOH/g .................................... 106 ÷ 112

pH 1 % roztworu ............................................................. 6,0 ÷ 7,5

Punkt zmętnienia, °C ......................................................... 50 ÷ 56

Masa cząsteczkowa, g/mol ............................................ około 515

Rozpuszczalność w wodzie.................................................. dobra

Równowaga hydrofilowo-lipofilowa (HLB) ...............................11,9

Temperatura krzepnięcia,°C............................................. około 16

Zapach .............................................................. charakterystyczny

Gęstość w 70°C, g/ml............................................... 0,944 ÷ 0,947

Nazwy alternatywne:

Alkohole, C12-18, etoksylowane, Laureth-7, alkoksylowany alkohol tłuszczowy, niejonowy surfaktant, alkohol etoksylowany C12-18, alkohol laurylowy.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:

 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie:

 • P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top