Emulgator CAS - 9046-01-9 EXOfos PB-139

Cena netto: od 251,79 zł od 251,79 zł
Cena brutto: od 309,70 zł od 309,70 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-01952

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • anionowy środek powierzchniowo czynny,
 • ester fosforowy o bardzo dobrych właściwościach zwilżających i smarnych,
 • produktowany w oparciu o etoksylowany alkohol tridecylowy,
 • bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie,
 • szerokie spektrum funkcji i zastosowań w przemyśle,
 • kwaśne pH.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Emulgator CAS - 9046-01-9 EXOfos PB-139

Zastosowanie

Emulgator CAS - 9046-01-9 EXOfos PB-139 to ester fosforowy należący do rodziny surfaktantów o charakterze anionowym.  Produkt ten jest wytwarzany w oparciu o etoksylowany alkohol tridecylowy.  Charakteryzuje się szerokim spektrum właściwości użytkowych i jest dobrze rozpuszczalny w wodzie. Wykazuje bardzo dobre właściwości zwilżające i smarne. Jest substancją hydrotropową o wysokich zdolnościach do emulgowania formulacji.

Wyrób handlowy występuje w formie kwaśnej. Stanowi klarowną ciecz, ale w temperaturze pokojowej może również ulegać lekkiemu zmętnieniu.  Jego liczba kwasowa do drugiego punktu przegięcia mieści się w zakresie od 87 do 117 mg KOH/g.

EXOfos PB-139   doskonale sprawdza się w przemyśle tekstylnym. Jest znakomitym składnikiem preparatów dedykowanych do czyszczenia powierzchni twardych. EXOfos PB-139 posiada także łagodne właściwości EP,smarne.

Jako emulgator EXOfos PB-139 znajduje zastosowanie w wielu preparatach do obróbki metali oraz produktach dopuszczonych do niebezpośredniego kontaktu z żywnością. Tutaj musi być stosowany zgodnie z definicją i dawkami nałożonymi przez Agencję Żywności i Leków (Food and Drug Administration FDA) na liście 21 CFR 178.3400.

EXOfos PB-139 znajduje również zastosowanie w produkcji papieru oraz w procesach uzdatniania wody.

Właściwości

Zalety Emulgatora EXOfos PB-139:

 • bardzo dobre właściwości zwilżające, czyszczące, emulgujące, smarne,
 • produkt uniwersalny- szerokie spektrum zastosowań,
 • produkt hydrotropowy,
 • produkt dopuszczony do niebezpośredniego kontaktu z żywnością,

Zastosowanie:

 • środki czyszczące,
 • preparaty do czyszczenia powierzchni twardych,
 • przemysł tekstylny i włókienniczy,
 • produkcja papieru,
 • procesy uzdatniania wody,
 • czyszczenie i obróbka metali.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3265

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie :

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać

Reagowanie:

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P391 Zebrać wyciek.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top