Emulgator PEG-7/PPG-2 Eter propyloheptylowy CAS-166736-08-9 ROKAnol GA7LAW

Cena netto: od 170,93 zł od 170,93 zł
Cena brutto: od 210,24 zł od 210,24 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-01932

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol GA7LAW to niejonowy środek powierzchniowo czynny, należący do grupy etoksylowanych alkoholi tłuszczowych o nazwie INCI PEG-7/PPG-2 Propylheptyl ether. Produkt współtworzy grupę surfaktantów bazujących na alkoholu C10 Guerbeta. Ma postać klarownej cieczy o zawartości substancji aktywnej około 85%.

Produkt tylko dla firm
Emulgator PEG-7/PPG-2 Eter propyloheptylowy CAS-166736-08-9 ROKAnol GA7LAW

Zastosowanie

ROKAnol GA7LAW to glikol polioksyalkilenowy na bazie alkoholu C10 Guerbet. Produkt jest używany jako składnik kosmetyków czyszczących, np. mydła do rąk. Produkt może być również stosowany w innych zastosowaniach czyszczących, np. jako składnik detergentów domowych.

ROKAnol GA7LAW tworzy w wodzie mętne roztwory, natomiast jest rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak metanol czy aceton. Punkt zmętnienia tego produktu w roztworze BDG (16,7%) wynosi 66–71°C. W temperaturze pokojowej przyjmuje jasną barwę, tj. max. 50 w skali Hazena, natomiast krzepnie w temperaturze poniżej -20°C, co ułatwia operowanie nim w warunkach zimowych.

Wyrób charakteryzuje się obniżoną zawartością wolnego alkoholu, co przekłada się na łagodny zapach wyrobu i niskie właściwości drażniące. ROKAnol GA7LAW jest wyrobem o jakości kosmetycznej- posiada niską zawartość zanieczyszczeń, takich jak wolny tlenek etylenu, 1,4-dioksan i metale ciężkie. ROKAnol GA7LAW wykazuje umiarkowaną odporność zarówno na kwasy, jak i na alkalia. Może wchodzić w skład mieszanin z innymi niejonowymi, a także anionowymi i kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi.

ROKAnol GA7LAW posiada znakomite właściwości odtłuszczające, zwilżające (im niższy stopień etoksylacji ROKAnoli serii GA, tym lepsze właściwości zwilżające) i detergencyjne. Z tego też powodu z powodzeniem może być stosowany jako składnik formulacji czyszczących i odtłuszczających. To właśnie bardzo wysokie zdolności odtłuszczające, a także jakość kosmetyczna wyrobu sprawiają, że jest on wykorzystywany w mydłach w płynie. Produkt przeznaczony jest głównie do mydeł w płynie do trudnych zastosowań – kosmetyki przeznaczone do silnych zabrudzeń.

ROKAnol GA7LAW jest produktem ulegającym biodegradacji w środowisku naturalnym i spełnia kryteria dyrektywy o kosmetykach i detergentach.

 

Zalety produktu:

 • bardzo dobre właściwości detergencyjne i odtłuszczające,
 • łagodny zapach,
 • kosmetyczna jakość wyrobu,
 • niska temperatura krzepnięcia i łatwość operowania produktem w warunkach zimowych,
 • emulgator i dyspergator,
 • kompatybilny z innymi niejonowymi, anionowymi i kationowymi środkami pomocniczymi,
 • łatwo biodegradowalny.

Zastosowanie:

 • kosmetyki zmywalne,
 • detergenty.

Właściwości

NAZWA CHEMICZNA: Glikol polioksyalkilenowy na alkoholu Guerbeta

NAZWA INCI: PEG-7/PPG-2 Eter propyloheptylowy

NUMER CAS: 166736-08-9

FUNKCJA: Składnik środków myjących, piorących, czyszczących oraz jako emulgator w zastosowaniach przemysłowych.

Wygląd zewnętrzny w temp. (20÷25)°C ...................klarowna ciecz

Barwa w skali Hazena (20÷25)°C ......................................max 100

pH 5% roztworu ................................................................ 5,0 ÷ 7,0

Punkt zmętnienia (roztwór butylodiglikol/woda), °C............. 66 ÷ 71

Woda, %(m/m) .................................................................... 14 ÷ 16

Rozpuszczalność w wodzie ……….………. tworzy mętne roztwory

Gęstość w temperaturze 25°C, g/mL.............................. około 1,02

Temperatura krzepnięcia, °C .........................................poniżej -20

Zapach .....................................................słaby, charakterystyczny

Wolny tlenek etylenu, ppm...................................................max 10

Wolny tlenek propylenu, ppm...............................................max 25

1,4 Dioksan, ppm..................................................................max 20

Metale ciężkie takie jak ołów, ppm.......................................max 10

Konserwanty .............................................................................brak

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:

 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie:

 • P301 + P312 + P330 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza. Wypłukać usta.
 • P305 + P351 + P338 + P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top