Emulgator spieniający EO/PO block copolymer with ethanolamide ROKAmid RZ5P6

Cena netto: od 275,75 zł od 275,75 zł
Cena brutto: od 339,17 zł od 339,17 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-01941

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAmid RZ5P6 jest etoksylowanym oraz propoksylowanym etanoloamidem kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. Należy do grupy niejonowych związków powierzchniowo czynnych.  Produkt ma postać cieczy o ciemnej barwie. Jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie oraz metanolu, etanolu i benzenie. Zawartość substancji czynnej w produkcie jest wysoka i wynosi prawie 100%

Produkt tylko dla firm
Emulgator spieniający EO/PO block copolymer with ethanolamide ROKAmid RZ5P6

Zastosowanie

Wyrób jest stosowany głównie jako składnik kompozycji emulgujących i natłuszczających w przemyśle skórzanym. Kompozycje na bazie ROKAmidu RZ5P6 wykorzystuje się do podstawowego natłuszczania skór otrzymanych za pomocą garbowania chromowego i kombinowanego, w szczególności wszelkiego typu skór na wierzchy obuwia oraz skóry odzieżowe i rękawiczkowe.

Produkt może być również stosowany jako składnik formulacji czyszczących przeznaczonych do czyszczenia przemysłowego i instytucjonalnego.

Rokamid RZ5P6 jest stosowany jako składnik kompozycji emulgująco-natłuszczających w przemyśle skórzanym.

Zalety produktu:

 • wysoka zawartość substancji czynnej,
 • obniżone właściwości pianotwórcze,
 • bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie,
 • bardzo dobry emulgator.

Zastosowanie:

 • kompozycje emulgujące i natłuszczające w przemyśle garbarskim,
 • czyszczenie przemysłowe i instytucjonalne.

Właściwości

NAZWA CHEMICZNA: Blokowy kopolimer tlenków etylenu i propylenu z etanoloamidem kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego

NAZWA INCI: EO/PO block copolymer with ethanolamide

NUMER CAS: -

NUMER REACH: Wyłączenie z rozporządzenia REACH: Polimer.

FUNKCJA: Emulgator, środek spieniający

Wygląd zewnętrzny ............................................... brunatna ciecz

Liczba hydroksylowa, mg KOH/g ..................................... 80 ÷ 110

Zawartość związków kationowych na -NH2, %(m/m) ....................................................... 0,3 ÷ 0,5

Woda, %(m/m) ................................................................. max. 0,5

Masa cząsteczkowa głównego składnika ....................... około 950

Rozpuszczalność w wodzie....................................... bardzo dobra

Inne rozpuszczalniki .................... metanol, aceton, etanol, benzen

Gęstość w temperaturze 20 °C, g/ml ............................... około 1,0

Temperatura wrzenia,°C ........................ powyżej 250 z rozkładem

Temperatura krzepnięcia,°C............................................ poniżej 0

Temperatura zapłonu,°C ............................................ powyżej 200

 

Nazwy alternatywne:

Blokowy kopolimer tlenków etylenu i propylenu z etanoloamidem kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, Polioksyalkilenowany amid kwasów tłuszczowych, etoksylowany oraz propoksylowany etanoloamid kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, Polyoxyalkylenated fatty acid amide, ethoxylated and propoxylated ethanolamide of rapeseed oil fatty acids.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:

 • P280 Nosić rękawice ochronne lub odzież ochronną i okulary ochronne lub ochronę twarzy.

Reagowanie:

 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
 • P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top