Emulgator spieniający Fatty acid amide ROKAmid TW5P6

Cena netto: od 295,52 zł od 295,52 zł
Cena brutto: od 363,49 zł od 363,49 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-01940

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAmid TW5P6 jest etoksylowanym oraz propoksylowanym etanoloamidem kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego. Należy do grupy niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Produkt ma postać cieczy o ciemnej barwie. Jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie oraz metanolu, etanolu i benzenie. Zawartość substancji czynnej w produkcie jest wysoka i wynosi prawie 100%.

Produkt tylko dla firm
Emulgator spieniający Fatty acid amide ROKAmid TW5P6

Zastosowanie

Z uwagi na występowania w cząsteczce ROKAmidu TW5P6 ugrupowania oksypropylenowego, charakteryzuje się on obniżonymi właściwościami pianotwórczymi. ROKAmid TW5P6 jest stosowany głównie jako składnik kompozycji emulgujących i natłuszczających w przemyśle skórzanym. Kompozycje na bazie wyrobu wykorzystuje się do podstawowego natłuszczania skór otrzymanych za pomocą garbowania chromowego i kombinowanego, w szczególności wszelkiego typu skór na wierzchy obuwia oraz skóry odzieżowe i rękawiczkowe.

Produkt może być wykorzystany również jako składnik formulacji czyszczących przeznaczonych do czyszczenia przemysłowego i instytucjonalnego.

Zalety produktu:

 • wysoka zawartość substancji czynnej,
 • obniżone właściwości pianotwórcze,
 • bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie,
 • bardzo dobry emulgator.

Zastosowanie:

 • kompozycje emulgujące i natłuszczające w przemyśle garbarskim,
 • czyszczenie przemysłowe i instytucjonalne.
 • Rokamid TW5P6 jest stosowany jako składnik kompozycji emulgujących i natłuszczających w przemyśle skórzanym.

Właściwości

NAZWA CHEMICZNA: Polioksyalkilenowane amidy kwasów tłuszczowych

NAZWA INCI: -

NUMER CAS: -

FUNKCJA: Emulgator, środek spieniający

Wygląd zewnętrzny ................................................ brązowa ciecz o charakterystycznym zapachu

Liczba hydroksylowa, mg KOH/g ..................................... 80 ÷ 120

Zawartość związków kationowych na -NH2, %(m/m) ....................................................... 0,3 ÷ 0,5

Woda, %(m/m) ................................................................. max. 0,5

Masa cząsteczkowa głównego składnika ....................... około 940

Rozpuszczalność w wodzie....................................... bardzo dobra

Inne rozpuszczalniki ............................................ metanol, aceton, etanol, benzen

Gęstość w temperaturze 25 °C, g/ml ............................... około 1,0

Temperatura wrzenia,°C ........................ powyżej 220 z rozkładem

Temperatura zapłonu,°C ................................................ około 260

Temperatura krzepnięcia,°C.............................................. około -5

 

Nazwy alternatywne:

Polioksyalkilenowane amidy kwasów tłuszczowych, Polioksyalkilenowany amid kwasów tłuszczowych, etoksylowany oraz propoksylowany etanoloamid kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, polyoxyalkylated fatty acid amide, ethoxylated and propoxylated rapeseed oil fatty acid ethanolamide.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:

 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie:

 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
 • P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top