Emulgator środek spieniający PEG-Glyceryl Rapeate CAS 221045-17-6 ROKAmid MRZ17

Cena netto: od 269,16 zł od 269,16 zł
Cena brutto: od 331,07 zł od 331,07 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-01943

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAmid MRZ17 to niejonowy środek powierzchniowo czynny z grupy etoksylowanych alkanoloamidów o nazwie INCI PEG-17 Rapeseedamide. Produkt ma postać cieczy lub łatwo rozpływającej się pasty o barwie od jasnobrązowej do brązowej.  ROKAmid MRZ17 charakteryzuje się właściwościami emulgującymi i pełni funkcję koemulgatora. Wspomaga on emulgator odpowiedzialny za tworzenie emulsji w układach typu O/W (olej w wodzie) z woskami i olejami mineralnymi.

Produkt tylko dla firm
baza_skladnikow_naturalnych Na Bazie składników naturalnych
produkt_biodegradowalny Produkt biodegradowalny
produkty_Greenline Produkt GreenLine
Emulgator środek spieniający PEG-Glyceryl Rapeate CAS 221045-17-6 ROKAmid MRZ17

Zastosowanie

Jako dodatek do środków piorących, jako emulgator w kompozycjach natłuszczających i jako środek pomocniczy dla przemysłu chemii gospodarczej.

ROKAmid MRZ17 jest substancją stabilizującą i poprawiającą jakość piany w mieszaninach z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Stosowany jest również jako środek myjący do skóry i włosów o właściwościach ponownie natłuszczających. Dzięki temu preparaty zawierające ROKAmid MRZ17 w swoim składzie mają zdolność odbudowywania naturalnej bariery lipidowej skóry. Dodatkową zaletą są właściwości antystatyczne, wykorzystywane w kosmetykach do pielęgnacji włosów.

Ciekła postać ROKAmidu MRZ17 ułatwia operowanie nim (magazynowanie, transport, dozowanie), a także umożliwia formułowanie receptur bez konieczności podgrzewania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku aktywnych składników formulacji wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury.

ROKAmid MRZ17 jest produktem biodegradowalnym wytwarzanym na bazie oleju rzepakowego. Ta jego cecha stanowi ogromną zaletę, ponieważ gwarantuje mu stabilność ceny w porównaniu do surfaktantów bazujących na oleju kokosowym czy oleju z ziaren palmowych.

Zalety produktu:

 • zdolności stabilizujące i poprawiające jakość piany,
 • zdolność ponownego natłuszczania skóry i włosów,
 • antystatyczność,
 • cechy ułatwiające logistykę i aplikację produktu,
 • produkt biodegradowalny.

Zastosowanie:

 • dodatek do środków piorących,
 • środek pomocniczy dla przemysłu chemii gospodarczej,
 • detergenty do prania i pielęgnacji tkanin,
 • emulgator w kompozycjach natłuszczających,
 • środki higieny osobistej,
 • szampony samochodowe,
 • środek wykańczający dla włókien odcinkowych jedwabiu,
 • środek antyfogowy – zapobiegających zamgleniu folii rolniczych i folii spożywczych.

Właściwości

NAZWA CHEMICZNA: Mieszanina oksyetylenowanych amidów kwasowych oleju rzepakowego i oksyetylenowanej gliceryny

NAZWA INCI: PEG-Glyceryl Rapeate

NUMER CAS: 221045-17-6

FUNKCJA: Emulgator, środek spieniający

Wygląd zewnętrzny ........... ciecz lub łatwo rozpływająca się pasta barwy jasnobrązowej do brązowej

Punkt zmętnienia (roztwór NaCl 100 g/l), °C ...................... 58 ÷ 64

pH 1 % roztworu ........................................................... 7,5 ÷ 10,5

Masa cząsteczkowa ..................................................... około 1100

Rozpuszczalność w wodzie............................................. całkowita

Inne rozpuszczalniki ................................... aceton, etanol, benzen

Temperatura wrzenia,°C ........................ powyżej 220 z rozkładem

Temperatura krzepnięcia,°C ............................................... 15 ÷ 25

Temperatura zapłonu,°C ................................................ około 200

Nazwy alternatywne:

Etoksylowane amidy oleju rzepakowego, PEG-17 Rapeseedamide, PEG-Glyceryl Rapeate.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:

 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Reagowanie:

 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
 • P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top