Żel do czyszczenia toalet Flo WC

Cena netto: od 2 573,17 zł od 2 573,17 zł
Cena brutto: od 3 165,00 zł od 3 165,00 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: FL-K-0021

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Flo żel do WC to żel do czyszczenia toalet. Zapewnia idealną czystość i świeżość w Twojej toalecie. Skutecznie czyści i wybiela powierzchnie sanitarne. Gęsta konsystencja ułatwia precyzyjne dozowanie żelu w miejscu zanieczyszczenia.

Żel do czyszczenia toalet Flo WC

Zastosowanie

Flo żel do WC utrzymuje się na czyszczonej powierzchni i pozostawia świeży zapach czystości. Skutecznie dociera do trudno dostępnych miejsc.

Zalety żelu:

 • Perfekcyjna czystość każdego dnia
 • Skutecznie czyści I wybiela
 • Świeży zapach czystości

Właściwości

Składniki: < 5 % związki wybielające na bazie chloru, < 5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, < 5 % anionowe środki powierzchniowo czynne, < 5 % fosfoniany. Zawiera również: kompozycję zapachową.

Sposób użycia: rozprowadzić żel równomiernie pod górną krawędzią muszli (można pozostawić na 5-10 minut) następnie spłukać wodą.

Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Zalecenia: w przypadku wylania się płynu na powierzchnię natychmiast zmyć wodą. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w temp. 5-30 ◦C. w pozycji pionowej.

Nie stosować: 

 • do czyszczenia aluminium i powierzchni metalowych
 • Uwaga ! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). 

Środki ostrożności

Zawiera:  wodorotlenek sodu, podchloryn sodu

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H 314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
H 400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Nie wdychać gazu. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ ochronę twarzy. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zebrać wyciek. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top