Formamid beczka 230kg CAS 75-12-7

Cena netto: 4 550,00 zł (19,78 zł / 1 kg)
Cena brutto: 5 596,50 zł (24,33 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 23 szt.

Kod produktu: FD-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  230 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Formamid to organiczny związek chemiczny, który znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym oraz kosmetycznym, W naszym sklepie internetowym oferujemy wysokiej jakości formamid pakowany w beczki.

Produkt tylko dla firm
Formamid beczka 230kg CAS 75-12-7

Zastosowanie

Formamid (nr CAS 75-12-7) jest używany m.in. w produkcji tworzyw sztucznych i polimerów, w szczególności jako rozpuszczalnik, plastyfikator lub jako substancja związana ze środkiem porotwórczym stosowanym do wytwarzania piany

Formamid to organiczny związek chemiczny, który znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym oraz kosmetycznym, W naszym sklepie internetowym oferujemy wysokiej jakości formamid pakowany w beczki.

Formamid jest często stosowany jako rozpuszczalnik a także jako reagent w syntezie organicznej. Może być również stosowany do produkcji różnych związków chemicznych w tym barwników, leków oraz środków ochrony roślin.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H351
Podejrzewa się, że powoduje raka (w przypadku narażenia)
H360FD
Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie
matki (w przypadku narażenia)
H373
Może powodować uszkodzenie narządów (krew) poprzez długotrwałe lub nara-
żenie powtarzane (w przypadku połknięcia)
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zwroty wskazujące środki ostrożności - zapobieganie
P201
Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
P260
Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy
P280
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
Zwroty wskazujące środki ostrożności - reagowanie
P308+P313
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza
Tylko dla profesjonalnych użytkowników

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top