Glikol dietylenowy

Cena netto: od 1 787,44 zł od 1 787,44 zł
Cena brutto: od 2 198,55 zł od 2 198,55 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: GLI-K-0020

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Produkcja płynów eksploatacyjnych zapobiegających zamarzaniu
 • Składnik płynów hydraulicznych, hamulcowych
 • Stosowany w syntezie niejonowych środków powierzchniowo czynnych
 • Produkcja żywic poliestrowych
 • Składnik smarów, klejów oraz szczeliw
 • Doskonały rozpuszczalnik
 • Składnik substancji biobójczych, odczynnik chemiczny
 • Składnik środków myjących i czyszczących
 • Produkcja farb, tonerów, tuszy
 • Używany jest w przemyśle garbarskim
 • Stosowany jako środek do uzdatniania wody (przemysłowe)
Produkt tylko dla firm

Zastosowanie

Glikol dietylenowy oznaczany również symbolem DEG jest rozpuszczalnikiem organicznym posiadającym doskonałe właściwości zapobiegające zamarzaniu. Dzięki temu znajduje zastosowanie jako składnik płynów eksploatacyjnych. Stosowany jest w płynach hamulcowych i hydraulicznych. DEG stosowany jest do produkcji żywic poliestrowych w produkcji przemysłowej. Jest dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji chemicznych nierozpuszczalnych w wodzie. Glikol dietylenowy jest stosowany w produkcji niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Glikol ma zastosowanie jako składnik klejów, szczeliw oraz smarów w przemyśle. Jest składnikiem produktów do garbowania i barwienia i impregnacji skór. W produktach konsumencki ma zastosowanie w środkach biobójczych, odstraszających oraz myjąco-czyszczących. DEG jest stosowany w powłokach, farbach oraz zmywaczach do farb. Glikol dietylenowy jest składnikiem środków do odklejania tapet. Jest komponentem preparatów ogrzewających i chłodzących paliwo.

Właściwości

Nazwa chemiczna

2,2'-OKSYDIETANOL

CAS

111-46-6

Zawartość głównego składnika

min. 99,5 %

Wzór chemiczny

C8H4O3

Masa cząsteczkowa

148,12 g/mol

Rozpuszczalność w wodzie

bardzo dobra

Temp. topnienia

8 °C

Gęstość 

1,118 g/ml

Zawartość żelaza

 max. 0,2 µg/g

Środki ostrożności

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H373 Może spowodować uszkodzenie narządów (nerki) w następstwie długotrwałego lub powtarzanego
narażenia (droga pokarmowa).

Zwrot określający środki ostrożności
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.
P301 + P312 +P330 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Wypłukać usta.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów / spalarni.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top