Glikol dietylenowy cysterna 24000 kg

Cena netto: 75 125,07 zł (3,13 zł / 1 kg)
Cena brutto: 92 403,84 zł (3,85 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: GLI-0091

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  24000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Produkcja płynów eksploatacyjnych zapobiegających zamarzaniu
 • Składnik płynów hydraulicznych, hamulcowych
 • Stosowany w syntezie niejonowych środków powierzchniowo czynnych
 • Produkcja żywic poliestrowych
 • Składnik smarów, klejów oraz szczeliw
 • Doskonały rozpuszczalnik
 • Składnik substancji biobójczych, odczynnik chemiczny
 • Składnik środków myjących i czyszczących
 • Produkcja farb, tonerów, tuszy
 • Używany jest w przemyśle garbarskim
 • Stosowany jako środek do uzdatniania wody (przemysłowe)
Produkt tylko dla firm

Zastosowanie

Glikol dietylenowy oznaczany również symbolem DEG jest rozpuszczalnikiem organicznym posiadającym doskonałe właściwości zapobiegające zamarzaniu. Dzięki temu znajduje zastosowanie jako składnik płynów eksploatacyjnych. Stosowany jest w płynach hamulcowych i hydraulicznych. DEG stosowany jest do produkcji żywic poliestrowych w produkcji przemysłowej. Jest dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji chemicznych nierozpuszczalnych w wodzie. Glikol dietylenowy jest stosowany w produkcji niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Glikol ma zastosowanie jako składnik klejów, szczeliw oraz smarów w przemyśle. Jest składnikiem produktów do garbowania i barwienia i impregnacji skór. W produktach konsumencki ma zastosowanie w środkach biobójczych, odstraszających oraz myjąco-czyszczących. DEG jest stosowany w powłokach, farbach oraz zmywaczach do farb. Glikol dietylenowy jest składnikiem środków do odklejania tapet. Jest komponentem preparatów ogrzewających i chłodzących paliwo.

Właściwości

Nazwa chemiczna

2,2'-OKSYDIETANOL

CAS

111-46-6

Zawartość głównego składnika

min.99,5 %

Wzór chemiczny

C8H4O3

Masa cząsteczkowa

148,12 g/mol

Rozpuszczalność w wodzie

bardzo dobra

Temp. topnienia

8 °C

Gęstość 

1,118 g/ml

Zawartość żelaza

 max. 0,2 µg/g

Środki ostrożności

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H373 Może spowodować uszkodzenie narządów (nerki) w następstwie długotrwałego lub powtarzanego
narażenia (droga pokarmowa).

Zwrot określający środki ostrożności
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.
P301 + P312 +P330 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Wypłukać usta.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów / spalarni.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm

Glikol dietylenowy beczka 250 kg

Cena netto: 1 087,44 zł
Cena brutto: 1 337,55 zł
Produkt tylko dla firm

Glikol dietylenowy DPPL 1200 kg

Cena netto: 4 950,95 zł
Cena brutto: 6 089,67 zł
Produkt tylko dla firm

Glikol dietylenowy

od 1 087,44 zł
od 1 337,55 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top