Hydrofobowy tynk renowacyjny WTA 25 kg – Optosan USP

Cena netto: 52,50 zł (2,10 zł / 1 kg)
Cena brutto: 64,57 zł (2,58 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: OPT-00002

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Worek
 • Zawartość:
  25 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Półpaleta 13 szt., Paleta 48 szt.
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Hydrofobowy tynk renowacyjny WTA – to idealna propozycja przy renowacji, odnowie, odbudowie itp. każdego zabytkowego muru gdzie występują zawilgocenia podłoża lub podłoże zawiera szkodliwe związki soli budowlanych. Tynk może być stosowany zarówno na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych a dzięki swojej mrozoodporności także na przegrodach chłodzących i murach przemarzających.

Czas wysyłki 3 - 7 dni roboczych.

Hydrofobowy tynk renowacyjny WTA 25 kg – Optosan USP

Zastosowanie

Wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z remontem, renowacją lub odtworzeniem substancji budowlanej zabytkowej, w szczególności na murach zawilgoconych czy zawierających szkodliwe związki soli budowlanych świetnie sprawdzi się hydrofobowy tynk renowacyjny WTA. Ze względu na swoją wysoką porowatość i paroprzepuszczalność zawilgocone podłoże ma szanse oddychać i pozbywać się wilgoci w procesie naturalnego parowania. Hydrofobowy i jednocześnie mrozoodporny tynk to świetna propozycja wszędzie tam gdzie w budynkach zabytkowych mamy do czynienia z murami przemarzającymi lub będącymi przegrodami chłodzącymi. Masa robocza sprawdza się zarówno w narzucie ręcznym jak i maszynowym.

Właściwości

 • Biały

 • Do wnętrz i na zewnątrz

 • Hydrofobowy

 • Mrozoodporny

 • Posiada zdolność do magazynowania związków soli

 • Wysoko porowaty i paroprzepuszczalny

 • Do użytku w maszynach narzutowych

Dane techniczne:

 • Zgodny z PN-EN 998-1:2012

 • Klasa: R CS II

 • Ziarno: 1,0 mm

 • Zużycie: 11 kg/mm/m2

 • Opakowanie : 25 kg

 • Dostępny w kolorach: Biały

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 - działa drażniąco na skórę H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P102 - chronić przed dziećmi P260 - nie wdychać pyłu P280 - Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. P304+P340+P312 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P305+P351+P338+P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P261 - Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top