HYSEPTA PA 5 preparat do dezynfekcji powierzchni i obiegów

Cena netto: od 108,20 zł od 108,20 zł
Cena brutto: od 133,09 zł od 133,09 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: ROA-K-0004

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

HYSEPTA PA 5 - jest lekkokwaśnym, niskopienny płynem. Stosowany we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego oraz miejscach hodowli zwierzęcej. Dedykowany jest do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, środkami żywienia zwierząt. Używany może być również do dezynfekcji opakowań podczas pakowania aseptycznego. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
HYSEPTA PA 5 preparat do dezynfekcji powierzchni i obiegów

Zastosowanie

HYSEPTA PA 5 jest niskopiennym, lekkokwaśnym płynem dezynfekującym przeznaczonym do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego oraz miejscach hodowli zwierzęcej. Dedykowany jest do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, środkami żywienia zwierząt; do stabilizacji mikrobiologicznej procesów hydrotransportowych oraz do dezynfekcji wody pitnej i jako dodatek do wody płuczącej używanej w procesie płukania produktów spożywczych w tym: owoców i warzyw, mięsa, drobiu, ryb. Używany jest również do dezynfekcji naskórka zwierząt hodowlanych oraz w zwalczaniu ognisk zakażenia kulorzęskiem (Ichtioftirioza) i innymi chorobami powodowanymi przez saprofity i patogeny słodkowodne oraz profilaktyce przy hodowli narybku i ikry. Używany może być również do dezynfekcji opakowań podczas pakowania aseptycznego.

Właściwości

 • Zawiera aktywny tlen i stabilizowany kwas nadoctowy jako biocyd utleniający,
 • Posiada działanie grzybo i bakteriobójcze,
 • Pełen efekt bakteriobójczy osiągany jest już po 5 minutach od zastosowania,
 • Bardzo ekonomiczny w użyciu,
 • Nie wymaga płukania – rozkłada się do substancji neutralnych chemicznie,
 • Działanie bakteriobójcze: ≤ 0,5% w czasie 5 min, temp. 20°C,
 • Działanie grzybobójcze: ≤ 5,0%, 15 min, 20°C.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 3149

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. 
 • W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. 
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Nowość
Promocja
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top