Hysepta Peroxide 35 Food Grade kanister 20 kg praparat dezynfekujący

Cena netto: 137,24 zł (6,86 zł / 1 kg)
Cena brutto: 168,80 zł (8,44 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 5 szt.

Kod produktu: ROF-00047

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  20 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  2
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Hysepta Peroxide 35 Food Grade -  to preparat wspomagający mycie alkaliczne, stosowany w przemyśle przetwórstwa spożywczego. Używany jest do dezynfekcji powierzchni otwartych, poprzez oprysk. Dodatkowo wykorzystywany jest do dezynfekcji wody pitnej oraz jako dodatek do wody używanej w procesie płukania produktów spożywczych  Preparat do użytku profesjonalnego.

Czas realizacji zamówienia ok. 3 tygodnie. Cena zawiera koszt opakowania.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Hysepta Peroxide 35 Food Grade kanister 20 kg praparat dezynfekujący

Zastosowanie

HYSEPTA PEROXIDE 35 FG to preparat dezynfekujący, wspomagający mycie alkaliczne, stosowany w przemyśle przetwórstwa spożywczego. Posiada działanie bekterio oraz grzybobójcze, jest bezpieczny dla żywności, można go stosować w procesie płukania produktów spożywczych w tym: owoców i warzyw, mięsa, drobiu, ryb, procesach uzdatniania wody, a także w technologicznych procesach przetwarzania produktów spożywczych, takich jak proces bielenia i enzymatycznego odcukrzania. HYSEPTA PEROXIDE 35 FG oparta jest o nadtlenek wodoru i substancje kompleksujące, skraca czas mycia fazy alkalicznej i płukania, rozkłada się do substancji neutralnych chemicznie oraz redukuje zapotrzebowanie tlenowe ścieków przemysłowych. Preparat jest dodatkiem do roztworów roboczych ługu sodowego i potasowego, nadając im właściwości dezynfekujące. Używany jest również do dezynfekcji powierzchni otwartych poprzez oprysk. Preparat do użytku profesjonalnego.

 

Właściwości

 • Lekko wzburza alkaliczny roztwór roboczy.
 • Skraca czas mycia fazy alkalicznej i płukania.
 • Wspomaga odrywanie zanieczyszczeń organicznych od mytych powierzchni.
 • Nie wpływa na pH ani przewodność roztworu myjącego.
 • Uwalnia podczas mycia wolny tlen o działaniu dezynfekującym.
 • Redukuje zapotrzebowanie tlenowe ścieków.
 • Działanie bakteriobójcze: ≤ 40% w czasie 5 min, temp. 20°C.
 • Działanie grzybobójcze: ≤ 20%, 15 min, 20°C.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 2014

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
 • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. (Działanie drażniące na drogi oddechowe).
 • H315 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. 
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top