Jodek potasu czysty

Cena netto: od 5 574,80 zł od 5 574,80 zł
Cena brutto: od 6 857,00 zł od 6 857,00 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: AN-K-0003

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Jodek potasu, sól potasowa kwasu jodowodorowego to materiał krystaliczny dobrze rozpuszczalny w wodzie i glicerolu o właściwościach higroskopijnych. Czystość tego związku oceniana jest jako farmaceutyczna z uwagi na wysoką zawartość składnika głównego ok. 99,8%. Jodek potasu znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym.

Zastosowanie

Jodek potasu to związek chemiczny o wzorze KI, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie i glicerolu, słabo w etanolu. Jodek potasu to ciało stałe o krystalicznej formie, które podczas procesu elektrolizy rozdziela się na jod i potas. Jodek potasu jest jednym z pierwiastków dopuszczonych prawnie jako dodatek do żywności. Jodek potasu lub jodan potasu wykorzystywane są do wzbogacania soli kuchennej w cenny jod. W medycynie występuje jako niezbędny dla organizmu ludzkiego pierwiastek, utrzymujący gospodarkę hormonalną i zapewniający prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Niedobór jodu w organiźmie człowieka niekiedy powoduje również wrodzone upośledzenie umysłowe. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia w 100 g soli kuchennej powinno być 2,3 ±0,77 mg jodu, co odpowiada 30 ±10 mg jodku potasu lub 39 ±13 mg jodanu potasu w 1 kg soli kuchennej. Celem jest eliminowanie niedoboru jodu u społeczeństwa polskiego. Roztwór jodku potasu to znany płyn Lugola opracowany przez Jeana Lugola w 1829 r., stosowany jest w celach leczniczych. Jodek potasu czysty jest powszechnie stosowany w farmacji i medycynie. Czystość jodku potasu zgodna z normami BP/EP/USP/IP. Zastosowanie jodku potasu: W przemyśle chemicznym służy do przeprowadzania syntez organicznych. Śladowe ilości stosowane są przemyśle spożywczym jako dodatek do soli kuchennej (jodowanej). W przemyśle farmaceutycznym ma bardzo szerokie zastosowanie, jako jeden ze składników płynu Lugola, do jodyny. Stosowany jako lek wykrztuśny.

Właściwości

 • Nr CAS: 7681-11-0
 • Forma: ciało stałe
 • Kolor: bezbarwny do białego
 • Zapach: bez zapachu
 • pH: około 6-9 (50 g/l H2O, 20 °C)
 • Temperatura topnienia: 686 °C
 • Temperatura wrzenia: 1323 °C
 • Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
 • Temperatura zapłonu: nie dotyczy
 • Granice wybuchowości: nie dotyczy
 • Ciężar nasypowy: 1500 kg/m3
 • Rozpuszczalność w wodzie: 1400 g/l (20°C)

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H315 Działa drażniąco na skórę. 
 • H319 Działa drażniąco na oczy. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P232 Chronić przed wilgocią. 
 • P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
 • P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. 
 • P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. 
 • P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. 
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Jodek potasu czysty 25 kg

Cena netto: 5 574,80 zł
Cena brutto: 6 857,00 zł

Jodek potasu czysty 300 kg

Cena netto: 50 897,56 zł
Cena brutto: 62 604,00 zł

Jodek potasu czysty 1000 kg

Cena netto: 155 991,87 zł
Cena brutto: 191 870,00 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top