Jodek potasu czysty

Cena netto: od 10 309,28 zł od 10 309,28 zł
Cena brutto: od 12 680,41 zł od 12 680,41 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: AN-K-0003

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Jodek potasu, sól potasowa kwasu jodowodorowego to materiał krystaliczny dobrze rozpuszczalny w wodzie i glicerolu o właściwościach higroskopijnych. Czystość tego związku oceniana jest jako farmaceutyczna z uwagi na wysoką zawartość składnika głównego ok. 99,8%. Jodek potasu znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym.

Zastosowanie

Jodek potasu to związek chemiczny o wzorze KI, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie i glicerolu, słabo w etanolu. Jodek potasu to ciało stałe o krystalicznej formie, które podczas procesu elektrolizy rozdziela się na jod i potas. Jodek potasu jest jednym z pierwiastków dopuszczonych prawnie jako dodatek do żywności. Jodek potasu lub jodan potasu wykorzystywane są do wzbogacania soli kuchennej w cenny jod. W medycynie występuje jako niezbędny dla organizmu ludzkiego pierwiastek, utrzymujący gospodarkę hormonalną i zapewniający prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Niedobór jodu w organiźmie człowieka niekiedy powoduje również wrodzone upośledzenie umysłowe. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia w 100 g soli kuchennej powinno być 2,3 ±0,77 mg jodu, co odpowiada 30 ±10 mg jodku potasu lub 39 ±13 mg jodanu potasu w 1 kg soli kuchennej. Celem jest eliminowanie niedoboru jodu u społeczeństwa polskiego. Roztwór jodku potasu to znany płyn Lugola opracowany przez Jeana Lugola w 1829 r., stosowany jest w celach leczniczych. Jodek potasu czysty jest powszechnie stosowany w farmacji i medycynie. Czystość jodku potasu zgodna z normami BP/EP/USP/IP. Zastosowanie jodku potasu: W przemyśle chemicznym służy do przeprowadzania syntez organicznych. Śladowe ilości stosowane są przemyśle spożywczym jako dodatek do soli kuchennej (jodowanej). W przemyśle farmaceutycznym ma bardzo szerokie zastosowanie, jako jeden ze składników płynu Lugola, do jodyny. Stosowany jako lek wykrztuśny.

Właściwości

 • Nr CAS: 7681-11-0
 • Forma: ciało stałe
 • Kolor: bezbarwny do białego
 • Zapach: bez zapachu
 • pH: około 6-9 (50 g/l H2O, 20 °C)
 • Temperatura topnienia: 686 °C
 • Temperatura wrzenia: 1323 °C
 • Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
 • Temperatura zapłonu: nie dotyczy
 • Granice wybuchowości: nie dotyczy
 • Ciężar nasypowy: 1500 kg/m3
 • Rozpuszczalność w wodzie: 1400 g/l (20°C)

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H315 Działa drażniąco na skórę. 
 • H319 Działa drażniąco na oczy. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P232 Chronić przed wilgocią. 
 • P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
 • P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. 
 • P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. 
 • P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. 
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top