Koncentrat czyszczący EXOclean AL

Cena netto: od 142,17 zł od 142,17 zł
Cena brutto: od 174,87 zł od 174,87 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-0071

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • skoncentrowana mieszanina związków chemicznych,
 • produkt silnie alkaliczny o niskiej temperaturze krzepnięcia,
 • bardzo wysoka skuteczność działania,
 • bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie,
 • łatwe operowanie produktem w warunkach procesowych,
 • dobre współdziałanie ze środkami odpieniającymi.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Koncentrat czyszczący EXOclean AL

Zastosowanie

EXOclean AL to mieszanina związków chemicznych o silnie alkalicznym charakterze. Produkt jest dedykowany głównie jako składnik czyszczących detergentów do użytku profesjonalnego. Wyrób handlowy występuje w formie koncentratu czyszczącego. Stanowi klarowną, lekko lepką ciecz o pH powyżej 13.

Produkt cechuje się niską temperaturą krzepnięcia (poniżej -20°C) oraz bardzo dobrą rozpuszczalnością w wodzie. Są to cechy, które znacznie ułatwiają transpot, magazynowanie, a następnie dalsze operowanie produktem w warunkach procesowych.

EXOclean AL to mieszanina o bardzo wysokiej skuteczności. Doskonale rozpuszcza, a następnie usuwa nawet najbardziej oporne zabrudzenia. Produkt jest bardzo skuteczny w czyszczeniu powierzchni stali kwasoodpornych, a także glazurowanych, szklanych i betonowych podłoży.

EXOclean AL jest także dedykowany do usuwania trudnych zabrudzeń tłuszczowych, np. olejów, smarów lub sadzy. Dodatkowo, odpowiednio dobrany skład produktu gwarantuje znakomite efekty podczas wewnętrznego mycia cystern, rurociągów, zbiorników, kontenerów oraz innych pojemników.


W zależności od stopnia zanieczyszczenia powierzchni, produkt można stosować w formie koncentratu bądź w rozcieńczeniu od 1:5 do 1:3. Rozcieńczony produkt może być aplikowany w różny sposób, np. natryskowo, zachowując odpowiednie środki ostrożności.


EXOclean AL bardzo dobrze współdziała z środkami odpieniającymi np. EXOantifoam S100. Piana tworząca się podczas mycia może być zgaszona za pomocą roztworu tego środka.

Właściwości

Zalety produktu:

 • wysoka koncentracja substancji aktywnej w mieszaninie,
 • bardzo wysokie pH,
 • niska temperaturze krzepnięcia,
 • bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie,
 • wysoka skuteczność rozpuszczania i usuwania trudnych zabrudzeń tłuszczowych,
 • wygodne magazynowanie, transport i procesowanie.

Zastosowanie:

 • czyszczenie powierzchni ze stali kwasoodpornej, a także glazurowanych, szklanych i betonowych podłoży,
 • specjalistyczne środki do mycia wewnętrznego cystern, rurociągów, zbiorników, kontenerów oraz innych pojemników lub powierzchni.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1760
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
 
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331  W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P405  Przechowywać pod zamknięciem.
P501  Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top