Kwas fosforowy, ortofosforowy 85% techniczny półpaleta 300 kg

Cena netto: 2 105,69 zł (7,02 zł / 1 kg)
Cena brutto: 2 590,00 zł (8,63 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: KF-0015

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  300 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Półpaleta
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Kwas fosforowy (ortofosforowy) techniczny dostępny w stężeniu 85%
 • Kwas fosforowy znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym
 • Jest składnikiem środków czystości, detregentów
 • Kwas fosforowy ma zastosowanie w produktach do budownictwa, w obróbce metali
 • Znajduje zastosowanie w produkcji nawozów
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Kwas fosforowy, ortofosforowy 85% techniczny półpaleta 300 kg

Zastosowanie

Kwas fosforowy H3PO4 85% to surowiec o szerokim spektrum zastosowań.

Zastosowanie przemysłowe:

 • jako półprodukt w syntezie produktów chemicznych,
 • składnik mieszanin włączając pakowanie i dystrybucję,
 • środek do powierzchniowej obróbki metali, środek czyszczący,
 • środek pomocniczy w przemyśle chemicznym w tym zastosowanie w laboratorium. 

Zastosowanie profesjonalne:

 • w nawozach,
 • do powierzchniowej obróbki metali,
 • w budownictwie,
 • składnik detergentów i środków do czyszczenia,
 • pomoc do lutowania. 

Zastosowanie konsumenckie:

 • składnik środków polerujących i mieszanek woskowych, wyrobów do mycia i czyszczenia,
 • pomoc do lutowania,
 • w nawozach, bateriach i akumulatorach. 


Funkcje techniczne: nawóz, dozwolona substancja dodatkowa, dodatek paszowy, chemikalia laboratoryjne, regulator pH, inhibitor korozji, środek stosowany w przetwórstwie, środek odtłuszczający.


Kwas fosforowy spełniający parametry jakościowe dozwolonej substancji dodatkowej E338 jest używany w przemyśle spożywczym do zakwaszania żywności i jako substancja klarująca oraz w przemyśle farmaceutycznym do produkcji niektórych leków. W przemyśle paszowym stosowany jest jako dodatek paszowy /E 338/.

Właściwości

Wygląd

przejrzysta, lepka ciecz

Zawartość głównego składnika 

min. 85 %

pH

<1

Gęstość

1,84 g/cm3

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 1805

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H290: Może powodować korozję metali.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P303 + P361 + P353: W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami): natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież, spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem
P310: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem
P305 + P351 + P338: W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
P406: Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/pojemnik o odpornej powłoce wewnętrznej.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Promocja
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas fosforowy, ortofosforowy 75% techniczny 1200 kg

5 182,93 zł Cena netto: 5 900,00 zł
6 375,00 zł
Promocja
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas fosforowy, ortofosforowy 75% techniczny 300 kg

1 585,37 zł Cena netto: 1 617,89 zł
1 950,01 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Promocja
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas fosforowy, ortofosforowy

od 182,93 zł
od 225,00 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas fosforowy spożywczy 85% DPPL 1200 kg

Cena netto: 6 675,00 zł
Cena brutto: 8 210,25 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas fosforowy 85 % techniczny kanister 35 kg

Cena netto: 245,61 zł
Cena brutto: 302,10 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top