Kwas mlekowy 80% 1000 l

Cena netto: 12 810,00 zł (12,81 zł / 1 l)
Cena brutto: 15 756,30 zł (15,76 zł / 1 l) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o produkt

W magazynie: 1200 szt.

Kod produktu: BG-00010

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  1000 l
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Kwas mlekowy 80 wykorzystywany jest w przemyśle spożywczym, jako dodatek do żywności. Dzięki zastosowaniu kwasu mlekowego można doprowadzić do rozpoczęcia do procesu fermentacji mlekowej, co zapewnia kwaskowy smak. W przemyśle wykorzystywany jest podczas produkcji serów, jogurtów, kefirów oraz produktów mlekopochodnych. Znajduje zastosowanie w przemyśle garbarskim i tekstylnym. 
Produkt tylko dla firm

Zastosowanie

Kwas mlekowy Purac FCC 80 jest to specjalistyczny produkt wykorzystywany w procesach przetwarzania żywności. Kwas mlekowy jest organicznym związkiem chemicznym należącym do grupy hydroksylowej. W ludzkim organizmie dochodzi do powstania go podczas intensywnego wysiłku fizycznego. Posiada wiele zastosowań w przemyśle żywieniowym. Dzięki zastosowaniu kwasu mlekowego można zapewnić charakterystyczny kwaskowy smak np. ogórków lub kapusty. W przemyśle mleczarskim znajduje wykorzystanie, jako jeden z głównych składników podczas produkcji jogurtów, kefirów, maślanek lub serów. Obecność kwasu mlekowego sprawia w mleku powoduje koagulację białek, które zmieniają budowę oraz smaku przetworzonego już produktu.

Właściwości

 • Bezbarwna ciecz o kolorze lekko żółtej
 • Higroskopijna
 • Nr CAS: 79-33-4
 • 80% L-(+)-Kwas mlekowy

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315 – Działa drażniąco na skórę
H318 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P302 + P352 – W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305 + P351 + P338 – W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 – Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub z lekarzem.
P332 + P313 – W przypadku wystąpniea podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top