Kwas octowy 99,9 % 1020 kg

Ocena:
100% of 100
Cena netto: 3 943,09 zł (3,87 zł / 1 kg)
Cena brutto: 4 850,00 zł (4,75 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: KOL-0002

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  1020 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  2.4
 • Odczyn:
  Kwaśny
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Kwas octowy 99,9 % otrzymywany jest przemysłowo przez karbonylowanie metanolu, poprzez bezpośrednie utlenianie butanu lub niskooktanowych benzyn, również przez utlenianie aldehydu octowego – kwas octowy syntetyczny.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Kwas octowy 99,9 % znajduje zastosowanie w:

 • syntezach organicznych,

 • procesach produkcyjnych esencji octowej (80%), monomerów octanu etylenu, polioctanu winylu, bezwodnika kwasu octowego, acetocelulozy, karboksymetylocelulozy, octanu celulozy,

 • produkcji kwasu monochlorooctowego,

 • jako rozpuszczalnik do produkcji kwasu tereftalowego,

 • produkcji sztucznego jedwabiu, leków (aspiryna), niepalnej taśmy filmowej.

Transport i przechowywanie:

Kwas octowy jest substancją żrącą – podlega przepisom o transporcie i przechowywaniu materiałów niebezpiecznych.

Czas realizacji zamówienia: standardowo 3 dni robocze, wcześniej potwierdzenie dostępności towaru.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 2789

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczona odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub przysznicem].
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top