Kwas siarkowy stężony 92-98,6%

Cena netto: od 89,00 zł od 89,00 zł
Cena brutto: od 109,47 zł od 109,47 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: KS-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Kwas siarkowy stężony 92-98,6% - jeden z najmocniejszych kwasów i jednocześnie podstawowy surowiec stosowany w przemyśle chemicznym. Jest półproduktem przy wytwarzaniu nieorganicznych i organicznych chemikaliów. Spełnia funkcje katalizatora, środka odwadniającego (doskonale pochłania wilgoć), regulatora pH. Informację o innych zdefiniowanych zastosowaniach można przeczytać również w sekcji zastosowanie. Kwas siarkowy jest substancją niebezpieczną, podczas stosowania należy zachować szczególne środki ostrożności.


UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków.

Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Kwas siarkowy(VI) (H2SO4) - podstawowy surowiec przy produkcji wielu związków chemicznych. Najczęściej występuje w formie wodnego roztworu o określonym stężeniu. Przez chemików nazywany jest krwią przemysłu chemicznego, ponieważ posiada szeroki zakres zastosowań i wykorzystuje się go przy wielu procesach chemicznych. Jako katalizator reakcji chemicznych, środek odwadniający (osuszający, silnie higroskopijny) doskonale pochłania wilgoć. Przy produkcji nawozów sztucznych, procesach ekstrakcji przerobu minerałów i rud. Do obróbki powierzchniowej metali, oczyszczania i wytrawiania np. w przemyśle galwanicznym. W procesach obróbki gazu, jego oczyszczania (np. oczyszczanie gazów odlotowych), płukania, osuszania czy absorpcji. Powszechnie stosowany jako elektrolit w akumulatorach samochodowych. Przy produkcji barwników w szczególności bieli tytanowej. Ze względu na swoje właściwości stosowany jest w wielu reakcjach syntezy organicznej np. reakcjach nitrowania, sulfonowania. Surowiec ten wykorzystywany jest także do produkcji nawozów sztucznych i soli siarczanowanych. Stosowany również do środków piorących oraz preparatów farmaceutycznych i odczynników laboratoryjnych.

Szczególne wykorzystanie kwasu siarkowego(VI) produkcja: kwasu fosforowego, gazowego chloru, papieru, flokulantów, bentonitu, krzemionki, koncentratu ołowiu, szkła ołowiowego, żywic, cyjanowodoru, nitrobenzenu, do oczyszczania i neutralizacji ścieków.


Najważniejsze gałęzie przemysłu, w których wykorzystywany jest kwas siarkowy w dużych ilościach:
• przemysł chemiczny (produkcja tworzyw sztucznych i innych kwasów nieorganicznych)
• przemysł petrochemiczny (oczyszczanie olejów, nafty, parafiny)
• przemysł barwników (np. produkcja bieli tytanowej)
• przemysł górniczo-hutniczy (do ekstrakcji i przetwarzania minerałów, rud.)
• przemysł włókienniczy ( produkcja włókien syntetycznych)

Nabycie, wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie tego produktu przez przeciętnych użytkowników podlega ograniczeniu określonemu rozporządzeniem (UE) 2019/1148. Wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu. Zob. dla Polski http://bityl.pl/KkKiu dla pozostałych krajów UE http://bityl.pl/XpWvR

Właściwości

Nazwa handlowa: Kwas siarkowy(VI) 92 % – 98,6 %
Nr CAS: 7664-93-9
Nr WE: 231-639-5
Wygląd: w temp. 20 oC bezbarwna lub lekko szara, opalizująca, oleista ciecz
Zapach: wyczuwalny duszący zapach SO2
Próg zapachu: 1 mg/m3 
pH: mocny kwas, pH = 0,3 dla roztworu 49 g H2SO4/1000 ml H2O w 25 oC
Temperatura topnienia: w zależności od stężenia kwasu:   

98,5 % ......... + 1,8oC

97,5 % .......... - 3,7oC

96 % ........... - 12,6oC

93 % .............. - 27oC

Temperatura rozkładu: ok. 338 oC
Prężność par: H2SO4: w temp. 180 oC: 4,1 hPa dla stężenia 95,06 % 
w temp. 326 oC: 449,7 hPa dla stężenia 98,48 % 
Gęstość w 20 oC: 1,83 g/cm3 dla kwasu o stężeniu 96 % do 98 %
Rozpuszczalność: 
- w wodzie: nieograniczenie z wydzieleniem dużej ilości ciepła; 
- w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny w etanolu z wydzieleniem dużej ilości ciepła

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1830

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu.


Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P102 Chronić przed dziećmi.
 • P223 Chronić przed wszelkim kontaktem z wodą z powodu gwałtownej reakcji i możliwości wystąpienia błyskawicznego pożaru.
 • P260 Nie wdychać par/rozpylonej cieczy.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąc soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
 • P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Kwas siarkowy stężony 92-98,6% DPPL 1200 kg

Cena netto: 2 280,00 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

89,00 zł Netto
Cena brutto: 2 804,40 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

109,47 zł Brutto

Kwas siarkowy stężony 92-98,6% kanister 35 kg

Cena netto: 89,00 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

89,00 zł Netto
Cena brutto: 109,47 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

109,47 zł Brutto

Kwas siarkowy stężony 92-98,6% półpaleta 210 kg

Cena netto: 504,00 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

89,00 zł Netto
Cena brutto: 619,92 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

109,47 zł Brutto

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top