Kwas siarkowy stężony 92-98,6%

Cena netto: od 62,50 zł od 62,50 zł
Cena brutto: od 76,88 zł od 76,88 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: KS-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Kwas siarkowy stężony 92-98,6% - jeden z najmocniejszych kwasów i jednocześnie podstawowy surowiec stosowany w przemyśle chemicznym. Jest półproduktem przy wytwarzaniu nieorganicznych i organicznych chemikaliów. Spełnia funkcje katalizatora, środka odwadniającego (doskonale pochłania wilgoć), regulatora pH. Informację o innych zdefiniowanych zastosowaniach można przeczytać również w sekcji zastosowanie. Kwas siarkowy jest substancją niebezpieczną, podczas stosowania należy zachować szczególne środki ostrożności.


UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków.

Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Kwas siarkowy(VI) (H2SO4) - podstawowy surowiec przy produkcji wielu związków chemicznych. Najczęściej występuje w formie wodnego roztworu o określonym stężeniu. Przez chemików nazywany jest krwią przemysłu chemicznego, ponieważ posiada szeroki zakres zastosowań i wykorzystuje się go przy wielu procesach chemicznych. Jako katalizator reakcji chemicznych, środek odwadniający (osuszający, silnie higroskopijny) doskonale pochłania wilgoć. Przy produkcji nawozów sztucznych, procesach ekstrakcji przerobu minerałów i rud. Do obróbki powierzchniowej metali, oczyszczania i wytrawiania np. w przemyśle galwanicznym. W procesach obróbki gazu, jego oczyszczania (np. oczyszczanie gazów odlotowych), płukania, osuszania czy absorpcji. Powszechnie stosowany jako elektrolit w akumulatorach samochodowych. Przy produkcji barwników w szczególności bieli tytanowej. Ze względu na swoje właściwości stosowany jest w wielu reakcjach syntezy organicznej np. reakcjach nitrowania, sulfonowania. Surowiec ten wykorzystywany jest także do produkcji nawozów sztucznych i soli siarczanowanych. Stosowany również do środków piorących oraz preparatów farmaceutycznych i odczynników laboratoryjnych.

Szczególne wykorzystanie kwasu siarkowego(VI) produkcja: kwasu fosforowego, gazowego chloru, papieru, flokulantów, bentonitu, krzemionki, koncentratu ołowiu, szkła ołowiowego, żywic, cyjanowodoru, nitrobenzenu, do oczyszczania i neutralizacji ścieków.


Najważniejsze gałęzie przemysłu, w których wykorzystywany jest kwas siarkowy w dużych ilościach:
• przemysł chemiczny (produkcja tworzyw sztucznych i innych kwasów nieorganicznych)
• przemysł petrochemiczny (oczyszczanie olejów, nafty, parafiny)
• przemysł barwników (np. produkcja bieli tytanowej)
• przemysł górniczo-hutniczy (do ekstrakcji i przetwarzania minerałów, rud.)
• przemysł włókienniczy ( produkcja włókien syntetycznych)

Nabycie, wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie tego produktu przez przeciętnych użytkowników podlega ograniczeniu określonemu rozporządzeniem (UE) 2019/1148. Wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu. Zob. dla Polski http://bityl.pl/KkKiu dla pozostałych krajów UE http://bityl.pl/XpWvR

Właściwości

Nazwa handlowa: Kwas siarkowy(VI) 92 % – 98,6 %
Nr CAS: 7664-93-9
Nr WE: 231-639-5
Wygląd: w temp. 20 oC bezbarwna lub lekko szara, opalizująca, oleista ciecz
Zapach: wyczuwalny duszący zapach SO2
Próg zapachu: 1 mg/m3 
pH: mocny kwas, pH = 0,3 dla roztworu 49 g H2SO4/1000 ml H2O w 25 oC
Temperatura topnienia: w zależności od stężenia kwasu:   

98,5 % ......... + 1,8oC

97,5 % .......... - 3,7oC

96 % ........... - 12,6oC

93 % .............. - 27oC

Temperatura rozkładu: ok. 338 oC
Prężność par: H2SO4: w temp. 180 oC: 4,1 hPa dla stężenia 95,06 % 
w temp. 326 oC: 449,7 hPa dla stężenia 98,48 % 
Gęstość w 20 oC: 1,83 g/cm3 dla kwasu o stężeniu 96 % do 98 %
Rozpuszczalność: 
- w wodzie: nieograniczenie z wydzieleniem dużej ilości ciepła; 
- w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny w etanolu z wydzieleniem dużej ilości ciepła

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1830

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu.


Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P102 Chronić przed dziećmi.
 • P223 Chronić przed wszelkim kontaktem z wodą z powodu gwałtownej reakcji i możliwości wystąpienia błyskawicznego pożaru.
 • P260 Nie wdychać par/rozpylonej cieczy.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąc soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
 • P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas siarkowy stężony 92-98,6% DPPL 1200 kg

Cena netto: 1 391,21 zł
Cena brutto: 1 711,19 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas siarkowy stężony 92-98,6% kanister 35 kg

Cena netto: 62,50 zł
Cena brutto: 76,88 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas siarkowy stężony 92-98,6% półpaleta 210 kg

Cena netto: 315,61 zł
Cena brutto: 388,20 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top