Kwas solny 37 % cz.d.a. butelka 1 kg

Cena netto: 42,85 zł 22,25 zł (22,25 zł / 1 kg)
Cena brutto: 52,71 zł 27,37 zł (27,37 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 48.1%
Zapytaj o produkt

W magazynie: 12 szt.

Kod produktu: OCH-0002

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  1 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  1
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Kwas solny jakości odczynnikowej cz.d.a. 37 %
 • Podstawowy odczynnik stosowany w chemii analitycznej (jakościowej i ilościowej)
 • Szeroko stosowany w reakcjach zobojętniania oraz regulacji pH
 • Zastosowanie w monitoringu środowiska: analizna gleby, składu chemicznego, wody
 • Powszechny odczynnik laboratoryjny
 • Składnik płynów myjących i czyszczących

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków.

Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Promocja

Zastosowanie

Kwas solny 37 % cz.d.a butelka 1 kg – silny kwas nieorganiczny, jest podstawowym odczynnikiem stosowanym w chemii analitycznej.
Znajduje zastosowanie w analizie jakościowej i ilościowej. Jest podstawowym środkiem stosowanym w alkacymetrii, manganometrii i reakcjach zobojętniania. Kwas chlorowodorowy ma zastosowanie w produkcji tworzyw sztucznych, w przemyśle farmaceutycznym. Kwas solny jest składnikiem wody królewskiej, która ma zastosowanie w roztwarzaniu metali. Powszechnie wykorzystywany jest jako rozpuszczalnik w analityce chemicznej. HCl jest stosowany w produktach chemii gospodarczej jako składnik żeli czyszczących, odkamieniających oraz udrażniających. Wysokiej jakości i czystości kwas solny osiąga maksymalne stężenie 37 %. Wykorzystywane jest działanie kwasu jako substancji czynnej w produktach biobójczych.
Dodatkowo kwas solny ma zastosowanie:
•    w procesie ekstrakcji rud
•    w przemyśle barwników
•    w włókiennictwie

Właściwości

Stężenie kwasu solnego

37 %

Jakość

czysty do analizy

CAS

7641-01-0

Wygląd 

bezbarwny lub lekko żółty płyn dymiący

Gęstość

1,18-1,19 g/cm3

Metale ciężkie 

max. 2 ppm

Zawartość żelaza

max. 0,5 mg/kg

Rozpuszczalność w wodzie

nieograniczona

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1789

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H290 Może powodować korozję metali.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305 + P351+ P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

P309 + P311 W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontatkować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top