Kwas sorbowy E200 karton 25 kg

Cena netto: 1 010,81 zł (40,43 zł / 1 kg)
Cena brutto: 1 243,30 zł (49,73 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 1 szt.

Kod produktu: FLN-0072

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  25 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Kwas sorbowy E200 półpaleta 300 kg – dodatek do żywności pełniący głównie funkcję konserwującą. W produktach spożywczych skutecznie zapobiega rozwojowi drobnoustrojów takich jak pleśnie, grzyby i drożdże.

Działanie:

 • Przeciwdziała wzrostowi drobnoustrojów
 • Utrzymuje odpowiednią wilgotność produktów
 • Hamuje aktywność enzymów mikroorganizmów

Zastosowanie:

 • Produkcja serów dojrzewających, topionych
 • Produkcja win, lemoniad
 • Wytwarzanie fermentowanych produktów mlecznych (jogurtów, kefirów, maślanek)
 • Mrożone ciasta i pizza
 • Produkcja przetworów owocowo-cukierniczych

Zastosowanie

Kwas sorbowy E200 300 kg – kwas karboksylowy wykorzystywany jest w przemyśle spożywczym jako substancja konserwująca. Jest to dodatek do żywności skutecznie hamujący wzrost flory bakteryjnej powstającej w produktach spożywczych. Kwas sorbowy jest skuteczny w przypadku produkcji serów ponieważ wykazuje zmniejszone działanie wobec bakterii kwasu mlekowego. Działanie konserwujące kwasu sorbowego wzrasta w obecności chlorku sodu (soli kuchennej), cukru, fosforanów. Kwas sorbowy znajduje zastosowanie w produkcji lemoniad, napojów owocowych np. cydru. Utrzymuje wilgotność produktów takich jak sery, serniki, wyroby cukiernicze. Stosowany jest również do produkcji płynów do płukania jamy ustnej, past do zębów, maści dentystycznych. Kwas sorbowy znalazł również zastosowanie w produkcji kosmetyków dzięki właściwościom pleśniobójczym, drożdżobójczym, grzybobójczym.

Właściwości

Nazwa: kwas sorbinowy
CAS: - 110-44-1
Wygląd zewnętrzny: biały, krystaliczny proszek
Zawartość głównego składnika: > 99 %
Wzór: C6H8O2
Masa molwa: 112,13 g/mol
Metale ciężkie: > 10 mg/kg

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H319 Działa drażniąco na oczy.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P321 Leczenie szczególne (patrz ... na tej etykiecie).
P331 NIE wywoływać wymiotów.
P313 Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. 
P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Kwas sorbowy E200 półpaleta 300 kg

Cena netto: 10 925,28 zł
Cena brutto: 13 438,09 zł

Kwas sorbowy E200 paleta 1000 kg

Cena netto: 30 094,49 zł
Cena brutto: 37 016,22 zł

Kwas sorbowy E200 24000 kg

Cena netto: 690 864,76 zł
Cena brutto: 849 763,65 zł

Kwas sorbowy E200

od 1 010,81 zł
od 1 243,30 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top