Kwas sorbowy E200 karton 25 kg

Cena netto: 870,81 zł (34,83 zł / 1 kg)
Cena brutto: 1 071,10 zł (42,84 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o produkt

W magazynie: 1 szt.

Kod produktu: FLN-0072

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  25 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Kwas sorbowy E200 półpaleta 300 kg – dodatek do żywności pełniący głównie funkcję konserwującą. W produktach spożywczych skutecznie zapobiega rozwojowi drobnoustrojów takich jak pleśnie, grzyby i drożdże.

Działanie:

 • Przeciwdziała wzrostowi drobnoustrojów
 • Utrzymuje odpowiednią wilgotność produktów
 • Hamuje aktywność enzymów mikroorganizmów

Zastosowanie:

 • Produkcja serów dojrzewających, topionych
 • Produkcja win, lemoniad
 • Wytwarzanie fermentowanych produktów mlecznych (jogurtów, kefirów, maślanek)
 • Mrożone ciasta i pizza
 • Produkcja przetworów owocowo-cukierniczych

Zastosowanie

Kwas sorbowy E200 300 kg – kwas karboksylowy wykorzystywany jest w przemyśle spożywczym jako substancja konserwująca. Jest to dodatek do żywności skutecznie hamujący wzrost flory bakteryjnej powstającej w produktach spożywczych. Kwas sorbowy jest skuteczny w przypadku produkcji serów ponieważ wykazuje zmniejszone działanie wobec bakterii kwasu mlekowego. Działanie konserwujące kwasu sorbowego wzrasta w obecności chlorku sodu (soli kuchennej), cukru, fosforanów. Kwas sorbowy znajduje zastosowanie w produkcji lemoniad, napojów owocowych np. cydru. Utrzymuje wilgotność produktów takich jak sery, serniki, wyroby cukiernicze. Stosowany jest również do produkcji płynów do płukania jamy ustnej, past do zębów, maści dentystycznych. Kwas sorbowy znalazł również zastosowanie w produkcji kosmetyków dzięki właściwościom pleśniobójczym, drożdżobójczym, grzybobójczym.

Właściwości

Nazwa: kwas sorbinowy
CAS: - 110-44-1
Wygląd zewnętrzny: biały, krystaliczny proszek
Zawartość głównego składnika: > 99 %
Wzór: C6H8O2
Masa molwa: 112,13 g/mol
Metale ciężkie: > 10 mg/kg

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H319 Działa drażniąco na oczy.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P321 Leczenie szczególne (patrz ... na tej etykiecie).
P331 NIE wywoływać wymiotów.
P313 Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. 
P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top