Kwasek cytrynowy spożywczy

Cena netto: od 126,02 zł od 126,02 zł
Cena brutto: od 155,00 zł od 155,00 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 0%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: KOS-K-0008

Specyfikacja

 • Typ opakowania:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Kwasek cytrynowy spożywczy 25 kg odnajduje zastosowanie w produktach przemysłu spożywczego. Przynależy do grupy dodatków do żywności oznaczonych kodem E330. Spełnia funkcję regulatora kwasowości i przeciwutleniacza w większości artykułów spożywczych napojach, przetworach itp. Nie jest konserwantem lecz obniża pH co ma bezpośredni wpływ na trwałość witamin i związków odżywczych zawartych w pożywieniu.

Kwas Cytrynowy spożywczy dostępny w opakowaniach:
Promocja

Zastosowanie

Kwasek cytrynowy to handlowa nazwa kwasu cytrynowego, który jest związkiem organicznym z grupy hydroksykwasów karboksylowych, otrzymywany w wyniku syntezy chemicznej lub przez fermentację cytrynową oczyszczonego cukru lub hydrolizatu skrobi za pomocą kultur pleśni. Kwasek cytrynowy wykorzystuje się w przemyśle spożywczym jako dodatek odpowiedzialny za stabilny poziom pH regulator kwasowości oraz przeciwutleniacz. Sam kwasek cytrynowy - E330 - nie jest środkiem konserwującym, ale dodanie nawet niewielkiej jego ilości znacząco obniża pH, co powoduje wytworzenie kwaśnego środowiska, w którym czas rozwoju drobnoustrojów ulega wydłużeniu, a witaminy są znacznie lepiej przyswajane przez ludzki organizm. Dzięki takim warunkom witaminy i inne ważne składniki produktów żywnościowych wykazują dłuższą trwałość. Poziom stosowania w produktach nie jest w żaden sposób określony bądź ograniczony. Stosuje się go między innymi przy produkcji wyrobów czekoladowych i kakaowych, przetworów owocowych, nieprzetworzonych ryb, skorupiaków, mięczaków, a także przy paczkowaniu świeżo mielonego mięsa. W kosmetyce wykorzystuje się jego właściwości przeciwutleniające do walki z wolnymi rodnikami, co ogranicza uszkodzenia komórek skóry i spowalnia procesy jej starzenia.

Ponadto kwas cytrynowy znajduje zastosowanie w procesach produkcji:
 • Papieru,
 • Innych chemikaliów,
 • Detergentów i środków czyszczących,
 • Wyrobów budowlanych,
 • Polimerów i wyrobów z tworzyw sztucznych,
 • Rafinacji ropy naftowej,
 • Farb i powłok lakierniczych,

Właściwości

 • Wygląd zewnętrzny: bezbarwne kryształy
 • Główny składnik: 99,5 %
 • pH: około 1,8 (50 g/l H20, 20 oC)
 • Gęstość: 1,54 g/cm3 (20oC)
 • Ciężar nasypowy: około 800-1000 kg/m3

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H319 Działa drażniąco na oczy

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top