Kwasowy płyn do czyszczenia gresu Buzil Erolcid G491

Cena netto: od 225,77 zł od 180,62 zł
Cena brutto: od 277,70 zł od 222,16 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 20%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: BUZ-K-0005

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0.5
 • Odczyn:
 • Kolor:
  Bezbarwny
 • Zapach:

O produkcie

Zastosowanie:

 • Idealny do zastosowania w systemie ze środkiem Erol G490
 • Odpowiedni do gresu
 • Czyszczenie powierzchni mikroporowatych i mikroszorstkich
 • Mycie powierzchni odpornych na kwasy, np. płytek z kamionki szlachetnej

Funkcje:

 • Wnika w pory powierzchni czyszczonej
 • Nadaje się do użycia na kamionce i ceramice
 • Natychmiast likwiduje osady z kamienia, rdzy i cementu
 • Odpowiedni do zastosowania w automatach myjących i maszynach jednotarczowych
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Promocja

Zastosowanie

Kwasowy płyn do czyszczenia gresu Buzil Erolcid G491 jest intensywnym kwasowym (pH 0,5) środkiem przeznaczonym do czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni wykonanych z gresu, ceramiki, kamionki szlachetnej i innych materiałów odpornych na działanie kwasów. Erolcid G491 dzięki temu, że wnika w pory czyszczonej powierzchni praktycznie natychmiast usuwa osady z cementu, rdzy i kamienia. Produkt został ujęty na liście RK czyli środków dopuszczonych do mycia powierzchni ceramicznych w basenach. Najlepsze rezultaty daje podczas czyszczenia w systemie z zasadowym płynem Erol G490. Nadaje się do zastosowania w automatach myjących i maszynach jednotarczowych.

Zastosowanie: płytki z kamionki, płytki antypoślizgowe, płytki gresowe

Nie stosować na: szkło akrylowe, powierzchnie barwione/lakierowane, posadzki z kamienia naturalnego i sztucznego, aluminium

Skład: <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Inne składniki: kwasy nieorganiczne, substancje pomocnicze.
 
Zalecenia:
Płytki wstępnie zwilżyć! Stosować tylko na materiałach odpornych na działanie kwasów. Spłukiwać zimną wodą. Nie mieszać ze środkami myjącymi zawierającymi chlor. Używać zawsze zimnej wody. Przy używaniu maszyn czyszczących regularnie myć i płukać zbiorniki. Nie stosować na kamieniach naturalnych zawierających wapień jak np. marmur, płyty Solnhofer, trawertyn, wapień muszlowy.

Dozowanie:

 • Czyszczenie bieżące: 100-100ml / 10l wody
 • Czyszczenie gruntowne: 1000ml / 10l wody
 • Mycie z użyciem automatów: 200-500ml / 10l wody (UWAGA! W przypadku silnych nalotów wapienia wystąpi mocne pienienie – użyć środka do usuwania piany Buz Defoam G478)

Właściwości

Kolor: bezbarwny

Zapach: cytrusowy

Wartość pH: 0,5

Gęstość: 1,14 g/cm3

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 1805

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H290 - Może powodować korozję metali.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top