Kwasowy płyn do pielęgnacji sanitariatów Buzil Bucasan Trendy T464

Cena netto: od 161,43 zł od 129,15 zł
Cena brutto: od 198,56 zł od 158,85 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 20%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: BUZ-K-0010

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0.5
 • Odczyn:
 • Kolor:
  Czerwony
 • Zapach:

O produkcie

Zastosowanie:

 • Skutecznie usuwa kamień i resztki mydła
 • Silne działanie myjące
 • Nie zostawia smug i nadaje połysk
 • Nie oddziałuje na chrom i stal nierdzewną, znajduje się na listach RE i RK

Funkcje:

 • Pozostawia przyjemny zapach nawet po zmyciu
 • Nadaje się do użycia na kamionce i ceramice
 • Dobrze pienny (nadaje się do zastosowania w wytwornicach piany)
 • Odpowiedni do zastosowania w automatach myjących i maszynach jednotarczowych
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Promocja
Kwasowy płyn do pielęgnacji sanitariatów Buzil Bucasan Trendy T464

Zastosowanie

Kwasowy płyn do pielęgnacji sanitariatów Buzil Bucasan Trendy T464 jest silnym kwasowym płynem do bieżącej pielęgnacji sanitariatów. Nie wchodzi w reakcję i nie uszkadza chromu ani stali nierdzewnej. Nie pozostawia po sobie smug, jego przyjemny zapach utrzymuje się nawet po spłukaniu. Bucasan Trendy T464 bardzo skutecznie i szybko usuwa kamień i osady z mydła. Produkt został ujęty na listach RE i RK czyli środków dopuszczonych do mycia powierzchni ceramicznych oraz chromowanych i ze stali nierdzewnej na pływalniach i basenach. Nadaje się do zastosowania w automatach myjących, maszynach jednotarczowych i pianownicach.

Zastosowanie: materiały odporne na kwasy w strefie mokrej i w sanitariatach, porecelana sanitarna, chrom, stal szlachetna, ceramiczne płytki ścienne i podłogowe

Nie stosować na: kamienie naturalne i sztuczne na zaprawie wapiennej, powierzchnie lakierowane (barwione), aluminium, szkło akrylowe

Skład: <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% kationowych środków powierzchniowo czynnych, zawiera substancje zapachowe. Inne składniki: rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, kwasy organiczne, kwasy nieorganiczne, substancje pomocnicze, barwniki.

Zalecenia:

Używać zawsze zimnej wody. Spłukiwać czystą wodą. Nie stosować na kamieniach naturalnych zawierających wapien jak np. marmur, płyty Solnhofer, trawertyn, wapien muszlowy. Nie stosować na aluminium, nawierzchniach lakierowanych i szkle akrylowym. Przyrządzać roztwory użytkowe w stanie świeżym i zużywać najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Dozowanie:

 • Czyszczenie bieżące: bez rozcieńczania (WC, pisuary), 20-50ml / 10l wody
 • Czyszczenie gruntowne: 200-1000ml / 10l wody
 • Wytwornica piany: 1:5-1:10 z wodą
 • Czyszczenie pianą: 50ml / 600ml wody

Właściwości

Kolor: czerwony

Zapach: perfumowany

Wartość pH: 0,5

Gęstość: 1,07 g/cm3

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3264
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H290 - Może powodować korozję metali.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top