Lavacide CIP płyn myjąco-odkamieniający do obiegów zamkniętych

Cena netto: od 118,04 zł od 118,04 zł
Cena brutto: od 145,19 zł od 145,19 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: ROF-K-0008

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Niskopienny, bezfosforanowy płyn odkamianiający
 • Odkamianianie instalacji i obiegów zamkniętych 
 • Mycie powierzchni i urządzeń kontaktujących się z żywnością i środkami żywienia zwierząt
 • Mycie urządzeń udojowych
 • Doskonałe właściwości odkamieniające, szybko rozpuszcza zanieczyszczenia
 • Silne właściwości utleniające oparte na kwasie azotowym
 • Nie zawiera fosforu i fosforanów
 • Przeznaczony do mycia i odkamieniania w układach CIP oraz natrysk
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Lavacide CIP płyn myjąco-odkamieniający do obiegów zamkniętych

Zastosowanie

Lavacide CIP to płyn do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego, dedykowany jest do mycia i odkamieniania instalacji i obiegów zamkniętych kontaktujących się z żywnością i środkami żywienia zwierząt. Mycie urzadzeń udojowych w gospodarstwach rolnych.

Właściwości:

 • Posiada właściwości silne utleniające w stosunku do związków organicznychWysoce skuteczny w stosunku do zanieczyszczeń mineralnych
 • Nie zawiera fosforu i fosforanów
 • Mierzalny konduktometrycznie i metodą miareczkowania
 • Zawiera inhibitory korozji
 • Dobre właściwości pasywacyjne w stosunku do stali kwasoodpornych

Skład mieszaniny: kwas azotowy, surfaktanty, inhibitory korozji

Metoda aplikacji Stężenie [%] Temperatura Czas kontaktu
Obieg 0,5-0,3 40-90oC 5-45 min.
Zamaczanie 0,5-5,0 20-60oC 5-60 min.
Pasywacja Inox 4,0-5,0 20-60oC 30-90 min.

Obiekty i urządzenia poddane działaniu produktem mogą być oddane do użytku wyłącznie po spłukaniu wodą zdatną do picia.

Właściwości

 • Stan skupienia: płyn
 • Barwa: bezbarwny do jasnożółtej
 • pH: mocno kwaśne

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 3264

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Przed użyciem przeczytać etykietę. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: (lub z włosami) Natychmiast usunąć/zdjąć całązanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieśćposzkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiastskontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

LAVACIDE FOAM wysokopienny, kwasowy preparat myjąco-dezynfekujący kanister 23 kg

Cena netto: 158,47 zł
Cena brutto: 194,92 zł

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top