LAVACIDE FOAM wysokopienny, kwasowy preparat myjąco-dezynfekujący kanister 23 kg

Cena netto: 158,47 zł (6,89 zł / 1 kg)
Cena brutto: 194,92 zł (8,47 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 20 szt.

Kod produktu: ROA-00038

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  23 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  1.7
 • Odczyn:
  Kwaśny
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

LAVACIDE FOAM - Polecany w każdej gałęzi przemysłu spożywczego oraz miejscach hodowli zwierzęcej, przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością i środkami żywienia zwierząt. Preparat może być stosowany na wszystkich systemach i urządzeniach do mycia pianowego oraz do mycia ręcznego.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
LAVACIDE FOAM wysokopienny, kwasowy preparat myjąco-dezynfekujący kanister 23 kg

Zastosowanie

LAVACIDE FOAM kwaśny, pianowy preparat przeznaczony do mycia w systemach pianowych. Stosowany do mycia powierzchni w oborze. Preparat oparty o kwas azotowy oraz fosforowy, kwaśny płyn zalecany do pianowego bądź ręcznego mycia w zakładach przetwórstwa spożywczego oraz miejscach hodowli zwierzęcej. Myje powierzchnie kontaktujące z żywnością i środkami żywienia zwierząt, ma działanie odkamieniające. Jest skutecznym preparatem usuwającym zanieczyszczenia pochodzenia mineralnego i organicznego, posiada właściwości emulgujące w stosunku do tłuszczów i białek, jest bardzo ekonomiczny w użyciu, tworzy zwartą, a zarazem łatwospłukiwalną pianę. Ponadto LAVACIDE FOAM ma działanie ochronne i przeciwkorozyjne.

Właściwości

 • Skuteczny w stosunku do zanieczyszczeń mineralnych i organicznych,
 • Posiada właściwości emulgujące w stosunku do tłuszczów i białek,
 • Ekonomiczny w użyciu - spienia się pozostawiając wyraźną, zwartą i łatwospłukiwalną pianę,
 • Mierzalny konduktometrycznie i metoda miareczkowania,
 • Zawiera komponenty przeciwkorozyjne i ochronne.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 3264

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • Przed użyciem przeczytać etykietę. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
 • W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top