LAVACIDE FOAM wysokopienny, kwasowy preparat myjąco-dezynfekujący kanister 23 kg

Cena netto: 158,47 zł (6,89 zł / 1 kg)
Cena brutto: 194,92 zł (8,47 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: ROA-00038

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  23 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
  Kwaśny
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

LAVACIDE FOAM - Polecany w każdej gałęzi przemysłu spożywczego oraz miejscach hodowli zwierzęcej, przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością i środkami żywienia zwierząt. Preparat może być stosowany na wszystkich systemach i urządzeniach do mycia pianowego oraz do mycia ręcznego.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
LAVACIDE FOAM wysokopienny, kwasowy preparat myjąco-dezynfekujący kanister 23 kg

Zastosowanie

LAVACIDE FOAM kwaśny, pianowy preparat przeznaczony do mycia w systemach pianowych. Stosowany do mycia powierzchni w oborze. Preparat oparty o kwas azotowy oraz fosforowy, kwaśny płyn zalecany do pianowego bądź ręcznego mycia w zakładach przetwórstwa spożywczego oraz miejscach hodowli zwierzęcej. Myje powierzchnie kontaktujące z żywnością i środkami żywienia zwierząt, ma działanie odkamieniające. Jest skutecznym preparatem usuwającym zanieczyszczenia pochodzenia mineralnego i organicznego, posiada właściwości emulgujące w stosunku do tłuszczów i białek, jest bardzo ekonomiczny w użyciu, tworzy zwartą, a zarazem łatwospłukiwalną pianę. Ponadto LAVACIDE FOAM ma działanie ochronne i przeciwkorozyjne.

Właściwości

 • Skuteczny w stosunku do zanieczyszczeń mineralnych i organicznych,
 • Posiada właściwości emulgujące w stosunku do tłuszczów i białek,
 • Ekonomiczny w użyciu - spienia się pozostawiając wyraźną, zwartą i łatwospłukiwalną pianę,
 • Mierzalny konduktometrycznie i metoda miareczkowania,
 • Zawiera komponenty przeciwkorozyjne i ochronne.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 3264

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • Przed użyciem przeczytać etykietę. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
 • W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top