Lavacide Form Trialis kanister 22 kg , preparat myjący, dedykowany do mycia form serowarskich i twarożkarskich

Cena netto: 195,80 zł (8,90 zł / 1 kg)
Cena brutto: 240,83 zł (10,95 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 10 szt.

Kod produktu: ROF-00027

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  22 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

LAVACIDE FORM TRIALIS produkt do zastosowania profesjonalnego o działaniu myjąco-odkamieniającym, przeznaczonym do mycia  form twarożkarskich, serowarskich oraz pojemników przemysłowych w myjkach tunelowych.  Dzięki specjalnej formulacji, doskonale radzi sobie z domywaniem kapilar w formach oraz odkamienia elementy wykonane ze stopów metali lekkich i łatwo korodujących, jednocześnie chroniąc je przed korozją.

Produkt na zamówienie. Cena zawiera koszt opakowania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Lavacide Form Trialis kanister 22 kg , preparat myjący, dedykowany do mycia form serowarskich i twarożkarskich

Zastosowanie

Preparat do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach  przetwórstwa spożywczego, Dedykowany jest do mycia form twarożkarskich, serowarskich i pojemników przemysłowych, w automatycznych myjkach tunelowych polecany również do mycia obiegowego instalacji, a także zamaczania elementów mających kontakt z żywnością. Jest preparatem niskopiennym, bezfosforanowym i bezazotowym, opartym wyłącznie o kwasy organiczne, zawiera substancje, które zabezpieczają myte powierzchnie przed przywieraniem zanieczyszczeń. Doskonale usuwa kamień mleczny, piwny oraz drożdże, posiada właściwości emulgujące i dyspergujące w stosunku do tłuszczów i białek.

Właściwości:
 • Posiada właściwości emulgujące i dyspergujące w stosunku do tłuszczów i białek
 • Zmienia ładunek powierzchniowy form i pojemników z tworzyw sztucznych zabezpieczając przed przywieraniem zanieczyszczeń do umytych powierzchni
 • Skuteczny w stosunku do zanieczyszczeń mineralnych
 • Usuwa zwarty kamień mleczny, piwny oraz drożdże
 • Mierzalny konduktometrycznie i metodą miareczkowania
 • Bezpieczny dla stopów lekkich
 • Zawiera inhibitory korozji
 • Zawiera substancje zabezpieczające myte powierzchnie przed przywieraniem zanieczyszczeń
Skład produktu: kwas metanosulfonowy, kwas amidosulfonowy, surfaktanty, fosfoniany

Właściwości

Zastosowanie:
Preparat do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego, Dedykowany jest do mycia form twarożkarskich, serowarskich i pojemników przemysłowych, w automatycznych myjkach tunelowych polecany również do mycia obiegowego instalacji, a także zamaczania elementów mających kontakt z żywnością.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1760
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Nie wdychać gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top