Lepki środek do czyszczenia sanitariatów Buzil WC Cleaner G465

Cena netto: od 137,68 zł od 135,48 zł
Cena brutto: od 169,35 zł od 166,64 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 1.6%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: BUZ-K-0014

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  1
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Zastosowanie: 
 • Mycie powierzchni odpornych na działanie silnych kwasów 
 • Gruntowne czyszczenie sanitariatów 
Funkcje: 
 • Usuwa skutecznie silne zabrudzenia w sanitariatach 
 • Usuwa trwały kamień wodny, urynowy 
 • Gruntownie usuwa rdzę i kamień kotłowy 
 • Wysoka lepkość gwarantuje działanie w miejscu aplikacji
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Nowość
Lepki środek do czyszczenia sanitariatów Buzil WC Cleaner G465

Zastosowanie

Lepki środek do czyszczenia sanitariatów Buzil WC Cleaner G465 karton 12 x 1 l – produkt oparty na kwasie solnym przeznaczony jest do gruntownego czyszczenia powierzchni sanitarnych. Buzil WC Cleaner G465 może być stosowany włącznie na powierzchnie odporne na działanie mocnych kwasów. Skutecznie usuwa chroniczne zabrudzenia z toalet, pisuarów oraz powierzchni sanitarnych. Kwas solny zawarty w produkcie dogłębnie usuwa typowe zanieczyszczenia sanitarne pochodzenia organicznego. Buzil WC Cleaner G465 usuwa trwały kamień wodny, urynowy gromadzący się w urządzeniach sanitarnych. Produkt działa skutecznie na rdzę i kamień kotłowy. Wysoka lepkość produktu WC Cleaner G465 gwarantuje skutecznie działanie w miejscu aplikacji. Buzil WC Cleaner G465 dzięki odpowiedniej lepkości pozostaje i przywiera do czyszczonej powierzchni co pozwala na skuteczne usuwanie zanieczyszczeń. 

Zastosowanie: środek przeznaczony do mycia powierzchni i urządzeń odpornych na działanie silnych kwasów. Dedykowany jest do czyszczenia toalet, pisuarów, powierzchni sanitarnych. 

Skład: 5-15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, zawiera substancje zapachowe. Inne składniki: kwasy nieorganiczne, substancje pomocnicze, barwniki. 

Zalecenia: Uwaga! Używać zawsze zimnej wody. Nie stosować i nie mieszać ze środkami myjącymi o zawartości chloru. Nie stosować na kamieniach naturalnych zawierających wapień jak np. marmur, płyty Solnhofer, trawertyn, wapień muszlowy. Nie stosować na aluminium, nawierzchniach lakierowanych i szkle akrylowym. Przed zastosowaniem na tworzywie sztucznym i armaturze koniecznie przestrzegać wskazówek producenta. 

Dozowanie: 

Czyszczenie gruntowne
 • Stosować w postaci nierozcieńczonej – 50 ml / 10 l wody

Właściwości

Kolor: czerwony
Wartość pH: < 1
Gęstość: 1,05 g/cm3

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3264

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H290
 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top