Ług sodowy, roztwór wodny 45 % cysterna

Cena netto: 2 434,80 zł (0,10 zł / 1 kg)
Cena brutto: 2 994,80 zł (0,12 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 24 szt.

Kod produktu: KC-0120

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  24000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  13
 • Odczyn:
  Zasadowy
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Ług sodowy 45 % wysokiej jakości
 • Stosowany w przemyśle spożywczym i chemicznym
 • Skutecznie usuwa trudne zabrudzenia
 • Wykazuje właściwości myjące i odtłuszczające
 • Doskonały regulator pH w uzdatnianiu wody
 • Produkcja śodków czystości i kosmetyków
 • Produkcja tworzyw sztucznych

Oferta wyłącznie dla firm. W cenie zawarte jest dedykowane opakowanie. Prosimy o kontakt w przypadku zainteresowania innymi stężeniami niż dostępne w obecnej ofercie.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Ług Sodowy (wodorotlenek sodu w roztworze wodnym) należy do podstawowych surowców chemicznych, który znajduje zastosowanie niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu. Głównym odbiorcą ługu sodowego jest przemysł budowlany, który wykorzystuje produkt przy :

 • procesie otrzymywania szkła wodnego z krzemionki, będącego składnikiem wysokiej jakości klejów silikonowych oraz farb,
 • produkcji bieli tytanowej stanowiącej jeden z podstawowych składników farb,
 • produkcji barwników syntetycznych,
 • procesie wytwarzania surfaktantów specjalistycznych dla budownictwa i przemysłu konstrukcyjnego jako :

- nośnik sodu w procesie syntezy specjalistycznych, jonowych środków powierzchniowo czynnych, - katalizator (reagent) procesu etoksylacji i propoksylacji, - neutralizator (reagent) w procesie sulfonacji,

 • końcowym etapie procesu produkcji dodatków do tworzyw sztucznych stosowanych m.in w budownictwie, jako czynnik neutralizujący,
 • produkcji dodatków do betonu i zapraw cementowych (superplastyfikatorów, dyspergatorów) jako substancja neutralizująca.

Inne zastosowania ługu sodowego:

 • procesy otrzymywania aluminium z boksytów,
 • neutralizacja kwaśnych strumieni odpadów i oczyszczanie gazów odlotowych z kwaśnych składników,
 • otrzymywanie sztucznego jedwabiu,
 • produkcja gumy i regeneracja kauczuku,
 • przemysł wydobywczy,
 • rafinacja ropy i olejów mineralnych,

Właściwości

Stężenie % NaOH

45

CAS

1310-73-2

Wygląd 

bezbarwny płyn 

Gęstość

około 1,53 g/cm3

Zawartość żelaza Fe2O3

max. 5 mg/kg

Zawartość NaCl

max. 0,01 (m/m) %

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1824

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :
H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

 

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Ług sodowy, roztwór wodny 50% cysterna

Cena netto: 2 650,00 zł
Cena brutto: 3 259,50 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Ług sodowy, roztwór wodny 30% cysterna

Cena netto: 1 650,00 zł
Cena brutto: 2 029,50 zł

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas solny syntetyczny min. 33% kanister 25 kg

Cena netto: 115,00 zł
Cena brutto: 141,45 zł

Węglan Sodu 25 kg, Soda Kalcynowana

Cena netto: 99,99 zł
Cena brutto: 122,99 zł

Chlorek wapnia 25 kg

Cena netto: 59,00 zł
Cena brutto: 72,57 zł

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top