Mieszanina do usuwania pozostałości betonu EXOclean CR

Cena netto: od 326,66 zł od 326,66 zł
Cena brutto: od 401,79 zł od 401,79 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-01958

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • mieszanina wyselekcjonowanych związków chemicznych,
 • wysoka skuteczność działania w usuwaniu pozostałości i zabrudzeń betonowych,
 • zawiera hydroksykwasy organiczne,
 • bardzo dobre właściwości czyszczące,
 • do stosowania jako koncentrat lub w formie roztworu,
 • produkt biodegradowalny.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
baza_skladnikow_naturalnych Na Bazie składników naturalnych
produkt_biodegradowalny Produkt biodegradowalny
produkty_Greenline Produkt GreenLine
Mieszanina do usuwania pozostałości betonu EXOclean CR

Zastosowanie

Mieszanina do usuwania pozostałości betonu EXOclean CR to specjalistyczny produkt stanowiący mieszaninę kwasów organicznych i środków aktywnych powierzchniowo. W temperaturze 20-25°C występuje w formie klarownej cieczy o barwie jasnożółtej do żółtej.

Wyrób jest dedykowany głównie do usuwania zanieszczyszczeń betonowych z powierzchni i elementów metalowych, jak również różnego rodzaju metalowych narzędzi, części maszyn i wyposażenia .

Mieszanina EXOclean CR charakteryzuje się doskonałymi zdolnościami czyszczącymi. Jest to produkt o stosunkowo niskim pH i bardzo dobrej dyspergowalności w wodzie.

EXOclean CR to kompozycja specjalnie wyselekcjonowanych związków chemicznych, zawierająca hydroksykwasy organiczne. Dzięki ich działaniu, wyrób bardzo szybko i skutecznie usuwa pozostałości betonu z zanieczyszczonych powierzchni metalowych.

Produkt nie zawiera w składzie mineralnych kwasów, które wpływają na proces korozji i dymienia podczas aplikacji. Jest to bardzo korzystna cecha ze względu na bezpieczeństwo i łatwość stosowania produktu w warunkach procesowych.


EXOclean CR można stosować w formie rozcieńczonej. Zalecane proporcje przed aplikacją wynoszą 1:3. W przypadku zabrudzeń o dużej intensywności można zastosować produkt EXOclean CR bez rozcieńczenia. Skoncentrowany wyrób lub jego roztwór należy na zabrudzoną powierzchnię ręcznie lub przy pomocy myjek ciśnieniowych. Po zastosowaniu produktu, powierzchnię należy dokładnie spłukać wodą.


EXOclean CR to produkt, który ulega procesowi biodegradacji (według kryteriów OECD).

Właściwości

Zalety produktu:

 • Unikalny skład mieszaniny,
 • bardzo niskie pH,
 • bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie,
 • szybkość i skuteczność rozpuszczania i usuwania pozostałości betonu,
 • łatwe i bezpieczne operowanie produktem,
 • nie zawiera kwasów mineralnych,
 • możliwość stosowania w formie skoncentrowanej lub rozcieńczonej.

 

Zastosowanie:

 • specjalistyczne środki do mycia i czyszczenia powierzchni,
 • czyszczenie metalowych powierzchni, elementów, narzędzi i wyposażenia z pozostałości betonowych,  
 • przeznaczony do powierzchni metalowych np. ze stali kwasoodpornej.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 3265

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:

 • P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną oraz ochronę oczu/twarzy.

Reagowanie:

 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
 • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top