Mieszanina inhibitorów korozji - ROKSOL MSL DPPL 1000 Kg

Cena netto: 25 722,60 zł (25,72 zł / 1 kg)
Cena brutto: 31 638,80 zł (31,64 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-01656

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • dobre właściwości odtłuszczające i myjące,
 • niska temperatura krzepnięcia.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
Mieszanina inhibitorów korozji - ROKSOL MSL DPPL 1000 Kg

Zastosowanie

Mieszanina środków powierzchniowo czynnych i inhibitorów korozji ROKSOL MSL to środek pomocniczy dla przemysłu metalowego i samochodowego. W temperaturze pokojowej produkt jest cieczą o konsystencji gęstego oleju o barwie od żółtej do ciemnobrązowej. Roksol MSL jest chemicznie obojętny w stosunku do metali kolorowych oraz żelaznych, nie powodując ich korozji.

Mieszanina środków powierzchniowo czynnych i inhibitorów korozji ROKSOL MSL dobrze rozpuszcza się w zimnej oraz ciepłej wodzie, tworząc emulsje o obojętnym odczynie pH. Temperatura krzepnięcia Roksolu MSL wynosi około -15°C, co ułatwia operowanie tym wyrobem w warunkach procesowych. Jednocześnie produkt nie wymaga szczególnego traktowania podczas magazynowania, jak również podczas transportu. Jest wyrobem nietoksycznym i nie stanowi zagrożenia pod względem pożarowym. Roksol MSL jest składnikiem kompozycji do mycia i odtłuszczania powierzchni metalowych w przemyśle metalowym oraz samochodowym.

Właściwości

 • przemysł metalurgiczny,
 • przemysł samochodowy.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 -  Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 -  Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 -  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313 -  W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P302 + P352 -  W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P501 - Zawartość/ pojemnik usuwać do odpowiedniego zakładu zgodnie z lokalnymi,regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top