Nadtlenek wodoru 35 %, perhydrol spożywczy półpaleta 150 kg

Cena netto: 794,63 zł (5,30 zł / 1 kg)
Cena brutto: 977,39 zł (6,52 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: KC-0111

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  150 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Nadtlenek wodoru , roztwór wodny 35 %, perhydrol spożywczy półpaleta 150 kg

Zastosowanie:

 • Sterylizacja opakowań w przemyśle spożywczym
 • Mycie i dezynfekcja powierzchni kontaktujących się z żywnością
 • Tworzenie formulacji stosowanych w zakładach produkcji żywności i pasz
Funkcja:
 • wybielanie
 • dezynfekcja
 • działanie aktywnego tlenu
 • usuwanie biofilmu z mytych powierzchni

Opakowanie zbiorcze zawiera 6 kanistrów po 25 kg.

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków.

Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania.

 

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Nadtlenek wodoru 35 %, perhydrol spożywczy półpaleta 150 kg

Zastosowanie

Nadtlenek wodoru, roztwór wodny 35 %, perhydrol spożywczy półpaleta 150 kg - nadtlenek wodoru jakości spożywczej wykorzystywany jest powszechnie do produkcji środków do dezynfekcji powierzchni i instalacji w przemyśle spożywczym. Nadtlenek wodoru posiada pH lekko kwaśnie co powoduje, że jest to środek wspomagający mycie ługiem sodowym i potasowym. Nadtlenek wodoru stosowany jest w formulacjach preparatów dezynfekcyjnych oraz w dziedzinie żywności i pasz. Stosowany jest również w obszarze higieny ludzi, higieny weterynaryjnej oraz jako środki dezynfekcyjne. Nadtlenek wodoru stosowany jest w produktach glonobójczych nieprzeznaczonych do bezpośredniego stosowania wobec ludzi i zwierząt. Wykorzystywany jest również w produkcji preparatów do konserwacji produktów podczas przechowywania. Właściwości wybielające nadtlenku wodoru są wykorzystywane m.in. w przemyśle celulozowo - papierniczym do bielenia masy papierowej. W przemyśle włókienniczym stosowany w procesie bielenia włókien naturalnych i sztucznych. Nadtlenek wodoru stosowany jest w przemyśle spożywczym do sterylizacji opakowań. W chemii gospodarczej nadtlenek wodoru stosowany jako środek wybielający, składnik formulacji środków czyszczących i wybielających. W znacznie mniejszych ilościach stosowany w pastach do zębów, czy dezodorantach. Nadtlenek wodoru pełni ważną rolę w procesie oczyszczania ścieków przemysłowych metodą chemicznego utleniania. W procesie ochrony środowiska stosowany do neutralizacji ścieków. 

Nabycie, wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie tego produktu przez przeciętnych użytkowników podlega ograniczeniu określonemu rozporządzeniem (UE) 2019/1148. Wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu. Zob. dla Polski http://bityl.pl/KkKiu dla pozostałych krajów UE http://bityl.pl/XpWvR

Właściwości

Zawartość H2O2

35 %

pH

1.5-4

Gęstość

1,07 g/cm3

Właściwości utleniające

Silny utleniacz

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 2014

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenia oczu.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Nadtlenek wodoru 35%, perhydrol techniczny DPPL 1100 kg

Cena netto: 2 950,00 zł
Cena brutto: 3 628,50 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Nadtlenek wodoru 35%, perhydrol techniczny kanister 20 kg

Cena netto: 85,00 zł
Cena brutto: 104,55 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Perhydrol - nadtlenek wodoru

od 85,00 zł
od 104,55 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Nadtlenek wodoru 35%, perhydrol spożywczy DPPL 1100 kg

Cena netto: 3 950,00 zł
Cena brutto: 4 858,50 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top