Nawóz do iglaków w płynie Pinivit, koncentrat 1 l

Cena netto: 7,41 zł (7,41 zł / 1 l)
Cena brutto: 8,00 zł (7,41 zł / 1 l) w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 2 szt.

Kod produktu: FLO-0026

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Butelka
 • Zawartość:
  1 l
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Nawóz do iglaków Pinivit to skoncentrowany i wydajny nawóz do zasilania roślin iglastych. To nawóz całkowicie rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do dolistnego nawożenia roślin iglastych takich jak: tuje, cisy, jałowce, jodły, modrzewie, cyprysy czy inne. Kompletny skład nawozu zapewnia roślinom harmonijny wzrost i rozwój. Nawóz do iglaków Pinivit jest nietoksyczny zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt. Wydajność nawozu to 20-50 l roztworu w zależności od stopnia rozcieńczenia.

Nawóz do iglaków w płynie Pinivit, koncentrat 1 l

Zastosowanie

Płynny nawóz do iglaków Pinivit jest to koncentrat służący do opryskiwania lub podlewania nadziemnej części iglaków z góry. Jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie. 1 litr nawozu wystarcza na 50 litrów roztworu. Przeznaczony jest do nawożenia roślin iglastych takich jak np.: tuja, jałowiec, świerk, sosna, cis, jodła, modrzew.  Zawiera w sobie niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin makro i mikroelementy. Dzięki niemu rośliny osiągają znacznie większe przyrosty, poprawę zdrowotności i uzyskują ładniejsze wybarwienie igliwia. Nawóz stosuje się opryskując rośliny iglaste przy użyciu opryskiwacza stosując drobne rozpylanie, co zapewni równomierne rozsianie nawozu. Opryskiwanie większych obszarów leśnych wykonuje się przy użyciu agrolotnictwa (samolot, śmigłowiec). Stężenie roztworu użytkowego zależy od wieku i gatunku roślin i zazwyczaj wynosi 2 – 5%. Optymalne stężenie dla młodych roślin świerka, sosny i modrzewia wynosi 1:30 – 1:35. Dla roślin starszych stężenie można zwiększyć stosując roztwór 1:20 – 1:25. Dla jodły i diaglezji stosuje się roztwór o mniejszym stężeniu tj. 1:40 – 1:50. Nawozu nie należy stosować w dni słoneczne gdy temperatura jest większa niż 20 stopni Celsjusza. Powinien być wykorzystywany w okresie 7 – 10 dni od momentu ruszenia wegetacji, jednak nie później niż do końca czerwca ze względu na konieczność zdrewnienia przyrostów przed zimą.

Właściwości

PINIVIT zawiera w 1 litrze:
Azot /N/ - 5.6% Mangan /Mn/ - 2500 mg/I Fosfor /P/ - 0.6% Żelazo /Fe/ - 500 mg/I Potas /K/ - 2.7% Cynk /Zn/ - 200 mg/I Wapń /Ca! - 0.84% Bor /B/ - 60 mg/I Magnez /Mg/ - 0.56% Miedź /Cu/ - 15 mg/I Siarka lS/ - 0.20% Molibden /Mo/ - 1.5 mg/I
pH roztworu 2,6-3,6

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Eye Irrit. 2: H319 - Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę P102: Chronić przed dziećmi P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top