Nawóz do trawników z mchem Florovit 25 kg

Cena netto: 93,04 zł (3,72 zł / 1 kg)
Cena brutto: 100,48 zł (3,72 zł / 1 kg) w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: FLO-0009

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  25 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Florovit mikrogranulat do trawników z mchem „MISTRZOWSKI TRAWNIK” to nawóz o dużej zawartości żelaza, który dostosowany jest do wszystkich gatunków traw. Składniki mineralne, które zawiera w sobie nawóz wspomagają wzrost oraz intensywną zieloną barwę trawnika. Nawóz jest skuteczny, bardzo wydajny oraz prosty w zastosowaniu. 
Produkt dostępny także w opakowaniach:
- Worek 5 kg
- Worek 10 kg 
Nawóz do trawników z mchem Florovit 25 kg

Zastosowanie

Nawóz do trawników z mchem Florovit o dużej zawartości żelaza dostosowany jest do wszystkich gatunków traw, szczególnie trawników reprezentacyjnych lub ozdobnych. Uzupełnia glebę w składniki, które są w dużych ilościach pobierane przez trawy w okresie ich intensywnego wzrostu oraz wielokrotnego koszenia. Składniki mineralne, które zawiera w sobie nawóz wspomagają wzrost oraz intensywną zieloną barwę trawnika. Nawóz zawiera w sobie dużą ilość azotu co zwiększa gęstość trawy i sprawia, że jest bardziej zwarta co uniemożliwia postawanie mchu oraz chwastów. Nawóz jest skuteczny, bardzo wydajny oraz prosty w zastosowaniu. Nawóz należy stosować od początku wiosny, aż do końca sierpnia mniej więcej co trzy tygodnie w dawkach 30 gram na metr kwadratowy. Nawóz najlepiej rozsypywać po skoszeniu trawnika, równomiernie na całej powierzchni. Jeżeli w najbliższych godzinach po nawożeniu nie są spodziewane opady deszczu, trawnik należy obficie podlać. Dodatkowo regularne podlewanie zwiększa efektywność nawożenia.

Właściwości

Nawóz do trawników z mchem "mistrzowski trawnik":

 • chroni przed mchem,
 • duża zawartość żelaza,
 • dedykowany do trawników ozdobnych i reprezentacyjnych,
 • stymuluje wzrost traw, zapewnia intensywną zieloną barwę trawnika.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Eye Irrit. 2: H319 - Działa drażniąco na oczy.

Skin Irrit. 2: H315 - Działa drażniąco na skórę.


Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę

P102: Chronić przed dziećmi.

P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top