Nawóz do trawy Florovit - Jesienny

Cena netto: od 6,81 zł od 6,81 zł
Cena brutto: od 7,35 zł od 7,35 zł w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 7.3%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: FLO-K-0009

Specyfikacja

  • Opakowanie jednostkowe:
  • Zawartość:
  • Opakowanie zbiorcze:
  • pH:
    0
  • Odczyn:
  • Kolor:
  • Zapach:

O produkcie

Nawóz jesienny do trawników przeznaczony do stosowania w okresie jesiennym, jak i wczesnowiosennym. Przeznaczony do wszystkich rodzajów trawników, szczególnie do trawników ozdobnych. Stosowanie nawozu przedłuża wegetację roślin oraz wpływa na atrakcyjny wygląd trawnika do późnej jesieni.  Dzięki wysokiej zawartości potasu i żelaza, zwiększona zostaje odporność trawy na choroby, oraz zyskuje ona odpowiednią ochronę na zimę. Nawóz jesienny do trawników w granulacie jest skuteczny, wydajny i wyjątkowo wygodny w zastosowaniu. 

Wydajność 35 m2

Zastosowanie

Po okresie letnim trawnik wymaga odpowiedniej pielęgnacji, a także uzupełnienia utraconych składników mineralnych. Dlatego tak ważne jest nawożenie trawnika na jesień i tym samym przygotowanie go do wiosny. Jesienny granulowany nawóz do trawników przeznaczony jest do wszystkich gatunków traw. Wyjątkowy skład nawozu spełnia zapotrzebowanie mineralne trawy w okresie jesieni, pomaga jej przetrwać zimę i zapewnić odpowiedni start na wiosnę.

Dzięki niskiej zawartości azotu wstrzymany jest wzrost trawy, równocześnie zapewniając dłuższą wegetację roślin, co ma wpływ na atrakcyjny wygląd trawnika aż do późnej jesieni. Wysoka zawartość potasu i żelaza wpływa korzystnie na odporność trawy na choroby, jednocześnie przyczynia się do bezpiecznego przezimowania. Dodatkowo wysoka zawartość żelaza w nawozie, przeciwdziała wzrostowi mchu na trawnikach. 

Stosowanie:

Zaleca się stosowanie nawozu Florovit do trawników jesienny, w okresie jesiennym i wczesnowiosennym. 

Jesienią: nawóz należy zastosować dwukrotnie w okresie jesiennym. w dawce 30-40 g na 1m2. Nawóz należy rozsypać równomiernie na całej powierzchni trawnika po uprzednim skoszeniu trawy. Jeżeli w najbliższych godzinach po nawożeniu nie jest spodziewany deszcz, trawnik należy obficie podlać. 

Wiosną: nawóz należy zastosować wczesną wiosną, tuż przed ruszeniem wegetacji traw, w dawce 30-40 g na 1 m2. Nie należy stosować nawozu w czasie silnego nasłonecznienia i podczas silnego wiatru. Jedna łyżka stołowa zawiera średnio 15 g nawozu.

Właściwości

Skład nawozu

NAWÓZ WE Nawóz NPK (SO3) 4,4–5,2–19,0 (25,0) z żelazem.

4,4% (N) azot całkowity; 2,2% (N) azot azotanowy; 2,2% (N) azot amonowy; 5,2% (P2O5) pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie; 3,4% (P2O5) pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie; 19,0% (K2O) tlenek potasu rozpuszczalny  w wodzie; 25,0% (SO3) trójtlenek siarki całkowity; 6,0% (Fe) żelazo całkowite.

Wydajność 35 m2

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H319 - Działa drażniąco na oczy

H315 - Działa drażniąco na skórę

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę

P102: Chronić przed dziećmi P261: Unikać wdychania pyłu

P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P333+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top