NEUTRIL BASE neutralny płyn do mycia ręcznego

Cena netto: od 17,15 zł od 17,15 zł
Cena brutto: od 21,09 zł od 21,09 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: ROA-K-0005

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Neutralny płyn do mycia ręcznego
 • Wysoka zdolność pianotwórcza
 • Mycie powierzchni kontaktujących się z żywnością
 • Dedykowany do mycia powierzchni w przemyśle spożywczym
 • Czyszczenie powierzchni w miejscach hodowli zwierząt
 • Mycie miejsc magazynowania środków żywienia zwierząt
 • Ekonomiczny w użyciu i łatwo się spłukuje
 • Użytek wyłącznie profesjonalny
Produkt tylko dla firm
NEUTRIL BASE neutralny płyn do mycia ręcznego

Zastosowanie

Neutril Base to łagodny dla powierzchni, neutralny płyn myjący o wysokiej zdolności pianotwórczej, dedykowany do mycia ręcznego o powierzchni kontaktujących się bezpośrednio z żywności oraz środkami żywienia zwierząt. Preparat przeznaczony jest do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego oraz miejscach hodowli zwierzęcej. Jest ekonomiczny w użyciu i łatwo się spłukuje, ma zastosowanie również w czyszczeniu konwi mleczarskich, a także środków transportu. Ma właściwości odtłuszczające myte powierzchnie, rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne. Neutril Base może być stosowany w moblinych urządzeniach do mycia pianowego i ręcznego.

Sposób aplikacji

Stężenie [%]

Temperatura

Czas kontaktu

Mycie ręczne

1,0-5,0

<60oC

5-15 min.

Obiekty i urządzenia poddane działaniu produktem mogą być oddane do użytku wyłącznie po spłukaniu wodą zdatną do picia.

Właściwości

Wygląd

transparentny, gęsty płyn z lekką opalizacją  barwy żółtej

pH

6,0

Gęstość

1,035 g/cm3

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.

P305+PP351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

P405 Przechowywać pod zamknięciem.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top