Neutril Forte Mild Type kanister 5 kg- naturalny preparat odtłuszczający, przeznaczony do mycia ręcznego

Cena netto: 30,60 zł (6,12 zł / 1 kg)
Cena brutto: 37,64 zł (7,53 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 19 szt.

Kod produktu: ROF-00042

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  5 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
  Obojętny
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

NEUTRIL FORTE MILD TYPE - łagodny dla powierzchni, neutralny płyn myjący o wysokiej zdolności pianotwórczej, dedykowany do mycia ręcznego powierzchni kontaktujących się bezpośrednio z żywności oraz środkami żywienia zwierząt. Preparat przeznaczony jest do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego oraz miejscach hodowli zwierzęcej. Ma właściwości odtłuszczające, rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne.

Czas realizacji zamówienia 3 dni robocze. Cena zawiera koszt opakowania.

Produkt tylko dla firm
Neutril Forte Mild Type kanister 5 kg- naturalny preparat odtłuszczający, przeznaczony do mycia ręcznego

Zastosowanie

Produkt dedykowany jest do ręcznego mycia powierzchni kontaktujących się z żywnością i środkami żywienia zwierząt oraz mycia środków transportu w tym karoserii. Preparat może być stosowany w urządzeniach do mycia pianowego oraz do mycia ręcznego, przeznaczony do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego oraz miejscach hodowli zwierzęcej. Jest ekonomiczny w użyciu i łatwo się spłukuje, ma zastosowanie również w czyszczeniu środków transportu.
Właściwości:
 • Rozpuszcza wszelkie zanieczyszczenia organiczne
 • Ekonomiczny w użyciu - spienia się pozostawiając wyraźną, zwartą i łatwospłukiwalną pianę
 • Bezpieczny dla wszystkich powierzchni odpornych na działanie wody
Skład: substancje powierzchniowo-czynne

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Ogólne: Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę.
Zapobieganie: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Reagowanie : W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Przechowywanie: Przechowywać pod zamknięciem.
Usuwanie: Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top