Niejonowy środek powierzchniowo czynny ROKAnol DB7W

Cena netto: od 142,17 zł od 142,17 zł
Cena brutto: od 174,87 zł od 174,87 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-0053

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • niejonowy środek powierzchniowo czynny,
 • produkt o wysokiej koncentracji substancji aktywnej – 90%
 • wysoka aktywność powierzchniowa,
 • dobra rozpuszczalność w wodzie,
 • bardzo dobre właściwości detergencyjne, zwilżające, emulgujące i dyspergujące,
 • produkt uniwersalny o szerokim spektrum zastosowań.
Produkt tylko dla firm
Niejonowy środek powierzchniowo czynny ROKAnol DB7W

Zastosowanie

Niejonowy środek powierzchniowo czynny ROKAnol DB7W jest środkiem należącym do  etoksylowanych alkoholi tłuszczowych o nazwie  INCI: C12-15 Pareth-7. Zawiera w swoim składzie około 90% substancji. Dzięki wysokiej aktywności powierzchniowej,  związek ten doskonale sprawdza się  jako składnik detergentów i środków czyszczących. Produkt należy do ROKAnoli serii DB wytwarzanych na bazie alkoholu tłuszczowego o dystrybucji węglowej  C12-C15.

W produkcie obecne jest około 90% substancji aktywnej. Równowaga hydrofilowo-lipofilowa (HLB) wyrobu wynosi 12, przez co cechuje się dobrą  rozpuszczalnością  w wodzie. Jego roztwór wodny mętnieje w temperaturze 48÷52°C.

ROKAnol DB7W w temperaturze pokojowej przybiera postać klarownej cieczy o jasnej barwie, tj. 70 w skali Hazena. Ulega krzepnięciu dopiero w temperaturze około 5°C, co ułatwia jego użytkowanie i magazynowanie.

Niejonowy środek powierzchniowo czynny ROKAnol DB7W jest najbardziej uniwersalnym produktem w grupie ROKAnoli DB stosowanym w detergentach. Posiada doskonałe właściwości zwilżające oraz bardzo dobrą pienność. Wykazuje stabilność zarówno w środowisku utleniającym, redukującym, jak i w obecności twardej wody. Produkt aktywuje się w zimnej wodzie, w kąpielach kwaśnych, obojętnych i rozcieńczonych alkaliach. Przez swoje znakomite właściwości odtłuszczające i detergencyjne, umożliwia uzyskanie wysokiego poziomu usuwania zabrudzeń. Stosując produkt w środkach czyszczących możliwe jest tworzenie klarownych, stabilnych formulacji często bez użycia hydrotropów.

Co więcej, ROKAnol DB7W ma bardzo dobre zdolności dyspergujące oraz jest efektywnym emulgatorem. Podobnie jak ROKAnol DB7, wyróżnia się doskonałymi właściwościami zwilżającymi oraz bardzo dobrą piennością. ROKAnol DB7W dzięki licznym zaletom aplikacyjnym umożliwia stosowanie go  jako uniwersalnego składnika w większości detergentów. Stosowany jest do produkcji m.in. płynów do mycia naczyń, płynów i kapsułek do prania, wybielaczy, płynów do podłóg, płynów do mycia szyb (w tym szyb samochodowych).

Swoje zastosowanie znajduje również w specjalistycznych środkach czyszczących do użytku przemysłowego i instytucjonalnego. Można tu wymienić np. produkty do prania profesjonalnego tkanin restauracyjnych i szpitalnych, do maszynowego czyszczenia powierzchni twardych w zakładach produkcyjnych i marketach, alkaliczne środki do odtłuszczania powierzchni metali, czy też preparaty stosowane w procesach CIP – Cleaning In Place.

Posiada właściwości myjące i emulgujące, dlatego ROKAnol DB7W świetnie sprawdzi się w formulacjach kosmetycznych, głownie w kosmetykach do mycia i pielęgnacji włosów.

Swoje zastosowanie znalazł także jako środek emulgujący, wykorzystywany przy produkcji mas bitumicznych (asfalty) oraz klejów.

Brak form jonowych w strukturze chemicznej produktu, umożliwia jego stosowanie w połączeniu z innymi niejonowymi surfaktantami oraz w formulacjach z udziałem anionowych i kationowych środków powierzchniowo czynnych, a także innych środków pomocniczych.

ROKAnol DB7W jest wysoce biodegradowalny i spełnia kryteria dyrektywy o detergentach.

Właściwości

Zalety Niejonowego środka powierzchniowo czynnego ROKAnol DB7W

 • doskonałe właściwości detergencyjne i zwilżające,
 • bardzo dobry emulgator i dyspergator,
 • łatwość przy użytkowaniu i magazynowaniu,
 • odporny na środowisko utleniające, redukujące i na obecność twardej wody,
 • jest czynny nawet w zimnej wodzie,
 • stabilny w kąpielach kwaśnych, obojętnych i rozcieńczonych alkaliach,
 • współdziała z niejonowymi, anionowymi i kationowymi składnikami formulacji,
 • produkt wysoce biodegradowalny.

 

Zastosowanie:

 • czyszczenie powierzchni twardych,
 • produkty do prania domowego i komercyjnego,
 • czyszczenie zabrudzeń kuchennych,
 • czyszczenie zabrudzeń łazienkowych,
 • produkty do czyszczenia instytucjonalnego,
 • profesjonalne środki do czyszczenia przemysłowego, w tym odtłuszczanie powierzchni metali,
 • produkcja klejów,
 • produkcja mas bitumicznych,

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia,
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top