Octan etylu DPPL 900 kg

Cena netto: 6 450,00 zł (7,17 zł / 1 kg)
Cena brutto: 7 933,50 zł (8,82 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: OCT-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  900 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
  Bezbarwny
 • Zapach:
  Owocowy

O produkcie

Octan etylu DPPL 900 kg  – bezbarwna ciesz o przyjemnym zapachu dodawana do perfum i żywności. Stosowany również jako rozpuszczalnik do farb i nie tylko. 

Działanie:

 • Działa odstraszająco na owady
 • Nadaje owocowy zapach
 • Funkcja eteryczna

Zastosowanie:

 • Stosowany jako rozpuszczalnik do farb i lakierów
 • Wykorzystywany do czyszczenia obwodów elektrycznych
 • Dodawany do perfum
 • Stosowany jako zmywacz do paznokci
 • Odczynnik laboratoryjny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Octan etylu DPPL 900 kg  – organiczny związek chemiczny w stanie ciekłym o przezroczystej barwie i przyjemnym owocowym zapachu. Jest dobrym rozpuszczalnikiem organicznym, ale nie rozpuszcza się w wodzie. Octan etylu stosowany jest jako rozpuszczalnik do farb i lakierów. Stosowany jest do produkcji przemysłowych środków czyszczących. Octan znajduje również szerokie zastosowanie jako rozpuszczalnik ekstrakcyjny lub środek pomocniczy w przetwórstwie. Octan etylu jest powszechnie stosowany w wszelkiego rodzaju powłokach farb i lakierów w przemyśle budowlanym i motoryzacyjnym. Ma również zastosowanie w produkcji specjalnych preparatów do powlekania mebli. Wykorzystywany jest również w produkcji perfum. Ze względu na swój specyficzny owocowy zapach dodawany jest w procesie produkcji piwa, wina. Bierze udział w tzw. procesie dekofeinizacji czyli pozbawiania kofeiny z ziaren kawy. 

Właściwości

Zawartość - min. 98 % 

Postać i wygląd - 
przezroczysta, bezbarwna ciecz

Zapach – przyjemny owocowy

Nazwa chemiczna - octan etylu

Wzór -  C4H8O2

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1173

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :

H225 - Wysoce łatwo palna ciecz i pary.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.


Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.

P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top