Octan etylu DPPL 900 kg

Cena netto: 5 462,60 zł (6,07 zł / 1 kg)
Cena brutto: 6 719,00 zł (7,47 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: OCT-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  900 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
  Bezbarwny
 • Zapach:
  Owocowy

O produkcie

Octan etylu DPPL 900 kg  – bezbarwna ciesz o przyjemnym zapachu dodawana do perfum i żywności. Stosowany również jako rozpuszczalnik do farb i nie tylko. 

Działanie:

 • Działa odstraszająco na owady
 • Nadaje owocowy zapach
 • Funkcja eteryczna

Zastosowanie:

 • Stosowany jako rozpuszczalnik do farb i lakierów
 • Wykorzystywany do czyszczenia obwodów elektrycznych
 • Dodawany do perfum
 • Stosowany jako zmywacz do paznokci
 • Odczynnik laboratoryjny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Octan etylu DPPL 900 kg  – organiczny związek chemiczny w stanie ciekłym o przezroczystej barwie i przyjemnym owocowym zapachu. Jest dobrym rozpuszczalnikiem organicznym, ale nie rozpuszcza się w wodzie. Octan etylu stosowany jest jako rozpuszczalnik do farb i lakierów. Stosowany jest do produkcji przemysłowych środków czyszczących. Octan znajduje również szerokie zastosowanie jako rozpuszczalnik ekstrakcyjny lub środek pomocniczy w przetwórstwie. Octan etylu jest powszechnie stosowany w wszelkiego rodzaju powłokach farb i lakierów w przemyśle budowlanym i motoryzacyjnym. Ma również zastosowanie w produkcji specjalnych preparatów do powlekania mebli. Wykorzystywany jest również w produkcji perfum. Ze względu na swój specyficzny owocowy zapach dodawany jest w procesie produkcji piwa, wina. Bierze udział w tzw. procesie dekofeinizacji czyli pozbawiania kofeiny z ziaren kawy. 

Właściwości

Zawartość - min. 98 % 

Postać i wygląd - 
przezroczysta, bezbarwna ciecz

Zapach – przyjemny owocowy

Nazwa chemiczna - octan etylu

Wzór -  C4H8O2

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1173

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :

H225 - Wysoce łatwo palna ciecz i pary.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.


Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.

P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top