Paradichlorobenzen PDCB 25 kg, 1,4-dichlorobenzen

Cena netto: 225,00 zł (9,00 zł / 1 kg)
Cena brutto: 276,75 zł (11,07 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o produkt

W magazynie: 54 szt.

Kod produktu: KC-00016

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Worek
 • Zawartość:
  25 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Paleta 40 szt.
 • pH:
 • Odczyn:
  Obojętny
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Paradichlorobenzen - wykorzystywany jest do syntez organicznych oraz jako wypełniacz do tarcz szlifierskich, a także do produkcji PPS (siarczku polifenylu). Paradichlorobenzen ma postać białych kryształów i charakterystyczny, ostry zapach. Substancja niebezpieczna, należy zachować środki ostrożności. Oferta wyłącznie dla firm.

Minimum logistyczne czyli minimalna ilość możliwa do zamówienia to 100 kg /4 worki.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Paradichlorobenzen PDCB 25 kg, 1,4-dichlorobenzen

Zastosowanie

Paradichlorobenzen (PDCB) jest produktem, którypowstaje podczas procesu chlorowania benzenu. Produkt w kontakcie z powietrzem sublimuje, co w efekcie powoduje uwalnianie silnego, ostrego zapachu. Cecha ta powoduje, że Paradichlorobenzen wykorzystywano do produkcji odświeżaczy powietrza i środków do odstraszania owadów.

Paradichlorobenzen należy magazynować w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od jakichkolwiek źródeł ciepła, w tym również promieni słonecznych, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3077

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H351 Podejrzewa się, że powoduje raka.
 • H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące na środki ostrozności:

 • Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
 • Unikać uwolnienia do środowiska.
 • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

Reagowanie:

 • W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top