PEG-15 cocomonium methosulfate - ROKAmin K15K - CAS 68989-03-7

Cena netto: od 237,23 zł od 237,23 zł
Cena brutto: od 291,79 zł od 291,79 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0095

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • uniwersalne zastosowanie,
 • zwiększanie rozpuszczalności innych składników formulacji,
 • łatwe operowanie produktem, magazynowanie i transport,
 • właściwości antyelektrostatyczne,
 • właściwości hydrotropowe i hydrofobizujące,
 • właściwości kondycjonujące,
 • bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie,
 • posiada cechy bakteriobójcze.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
PEG-15 cocomonium methosulfate - ROKAmin K15K - CAS 68989-03-7

Zastosowanie

ROKAmin K15K to specjalistyczny surfaktant kationowy. Jego nazwa INCI to PEG-15 Cocomonium methosulfate. Produkt stanowi klarowną ciecz o barwie max. 250 według skali Hazena. Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie. Jego temperatura krzepnięcia oscyluje około wartości 0°C. ROKAmin K15K jest wyrobem łatwym w operowaniu w warunkach procesowych.

 

Produkt charakteryzuje się dobrymi właściwościami hydrotropującymi. Posiada także właściwości antyelektrostatyczne. Jego dużą zaletą jest zwiększanie rozpuszczalności innych składników mieszanin chemicznych.

 

ROKAmin K15K to surfaktant posiadający dodatkowo zdolności hydrofobizujące powierzchnie. Dzięki temu produkt doskonale nadaje się między innymi do zastosowania jako składnik środków dedykowanych do płukania w produkcji preparatów chemii samochodowej. W aplikacji tej wyrób obniża czas schnięcia karoserii. Zapobiega także powstawaniu zacieków i smug.

 

Właściwości antyelektrostatyczne ROKAminu K15K zdecydowanie predysponują produkt do wykorzystania w wytwarzaniu tworzyw sztucznych, np. folii polietylenowych czy polipropylenowych.

Surfaktant ROKAmin K15K stosuje się także w przemyśle włókienniczym,  jako komponent  środków pomocniczych.

Oprócz tego, produkt doskonale sprawdza się jako środek kondycjonujący w formulacjach kosmetycznych takich jak szampony 2 w 1, odżywki, lakiery do włosów, balsamy, kremy.

Właściwości

Zastosowanie:

 • profesjonalne środki czyszczące,
 • środki do płukania w sektorze chemii samochodowej,
 • przemysł włókienniczy,
 • produkcja tworzyw sztucznych,
 • środek kondycjonujący w produkcji kosmetyków.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Zwroty wskazujące środki ostrożności:


P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P391 Zebrać wyciek.
P501  Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top