Płyn do czyszczenia sanitariatów Saltres

Cena netto: od 24,00 zł od 23,57 zł
Cena brutto: od 29,52 zł od 28,99 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 1.8%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: SALT-K-0005

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  1
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Cechy produktu:

 • Nie powoduje odbarwień
 • Skutecznie usuwa kamień
 • Sprawdza się na wielu powierzchniach
 • Bezpieczny dla mytych powierzchni
 • Pozostawia przyjemny zapach
Promocja

Zastosowanie

Płyn do czyszczenia sanitariatów Saltres to profesjonalny środek przeznaczony do bieżącego mycia urządzeń i pomieszczeń sanitarnych. Dobrze sprawdza się przy czyszczeniu ceramiki, porcelany i innych materiałów odpornych na działanie kwasów. Bardzo wydajny, skutecznie usuwa osady, kamień wodny, osady wapienne, cementowe, rdzę i tłuszcze, pozostawia świeży zapach. Produkt należy rozcieńczyć, w przypadku silnych zabrudzeń dopuszcza się stosowanie bez dodatku wody.

Właściwości

Kolor: czerwony
Zapach: morski
Wartość pH: 1

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315 - działa drażniąco na skórę
H319 – działa drażniąco na oczy

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P102 - Chronić przed dziećmi
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+330+331 - W przypadku połknięcia : wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów.
P303+361+353 - W przypadku kontaktu ze skórą: natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Spłukać skórę pod strumieniem wody.
P305+351+338 - W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z
krajowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Promocja
Promocja

Mydło w płynie Saltres

od 16,25 zł
od 19,99 zł
Promocja

Płyn do mycia WC Saltres

od 28,45 zł
od 34,99 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top