Płyn do czyszczenia sanitariów Buzil Bucalex G460

Cena netto: od 188,62 zł od 150,89 zł
Cena brutto: od 232,00 zł od 185,60 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 20%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: BUZ-K-0002

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0.5
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Zastosowanie:

 • Mycie sanitariatów
 • Pływalnie, baseny i strefy mokre
 • Usuwanie resztek mydła
 • Czyszczenie powierzchni ze stali nierdzewnej i chromu
 • Mycie podłóg i powierzchni wykonanych z ceramiki basenowej

Funkcje:

 • Lepki
 • Nie uszkadza chromu i stali nierdzewnej
 • Odpowiedni do myjek jednotarczowych
 • Usuwa uporczywe zabrudzenia takie jak kamień urynowy, rdza, kamień kotłowy
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Promocja

Zastosowanie

Środek do czyszczenia sanitariatów Buzil Bucalex G460 jest lepkim, fosforowym środkiem czyszczącym. Jest on w formie koncentratu rozcieńczalnego z wodą. Jego głównym zastosowaniem jest czyszczenie sanitariatów oraz wszelkiego rodzaju powierzchni wykonanych z ceramiki basenowej, stali nierdzewnej i chromu. Przeznaczony jest użycia na pływalniach, basenach i strefach mokrych. Jest też odpowiedni do czyszczenia powierzchni pionowych ze względu na swoją gęstość. Bucalex G460 został ujęty również na liście RK (niemiecka lista certyfikowanych środków czyszczących do pokryć ceramicznych w basenach)

Zastosowanie: płytki z kamionki, płytki antypoślizgowe, ceramiczne płytki ścienne i podłogowe, umywalki, toalety, chrom i stal nierdzewna

Nie stosować na: szkło akrylowe, lakierowane powierzchnie o wysokim połysku, posadzki z kamienia naturalnego i sztucznego, aluminium

Skład: <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, zawiera substancje zapachowe. Inne składniki: kwasy nieorganiczne, substancje pomocnicze, barwniki.

Zalecenia:

Używać zawsze zimnej wody. Nie stosować na kamieniach naturalnych i sztucznych wiązanych zaprawą wapienną, aluminium, lakierowanych powierzchniach oraz powierzchniach chromowanych. Nie mieszać ze środkami myjącymi zawierającymi chlor. Nie stosować na szkle akrylowym. Przed zastosowaniem na tworzywach sztucznych i armaturach należy koniecznie zapoznać się z instrukcją producenta.

Dozowanie:

 • Czyszczenie bieżące: bez rozcieńczania-100ml / 10l wody
 • Czyszczenie gruntowne: 1000ml / 10l wody
 • Wytwornica piany: od 1:5 do 1:10 z wodą

Właściwości

Kolor: czerwony

Zapach: perfumowany

Wartość pH: 0,5

Gęstość: 1,14 g/cm3

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 1805

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H290 - Może powodować korozję metali.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top