Płyn do dezynfekcji i mycia powierzchni Rokopol Anti Virus

Cena netto: od 650,00 zł od 650,00 zł
Cena brutto: od 799,50 zł od 799,50 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: KC-K-0034

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  12
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Płyn wirusobójczy do dezynfekcji powierzchni
 • Produkt oparty na podchlorynie sodu gotowy do użycia zalecany przez WHO
 • Przeznaczony do użytku indywidualnego i profesjonalnego
 • Skuteczna dezynfekcja przydomowych chodników, ścieżek i dróg
 • Dezynfekcja powierzchni w galeriach handlowych
 • Odkażanie powierzchni w hotelach i pensjonatach
 • Prosta dezynfekcja powierzchni sanitarnych
 • Bezpieczna odkażanie powierzchni mających kontakt z żywnością
 • Kompleksowa dezynfekcja powierzchni w szpitalach, przychodniach
 • Odkażanie miejsc użyteczności publicznej, ciągów komunikacyjnych, przystanków, magazynów
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Płyn do dezynfekcji i mycia powierzchni Rokopol Anti Virus

Zastosowanie

Płyn do dezynfekcji i mycia powierzchni Rokopol Anti Virus DPPL 1000 kg jest gotowym do użycia produktem do dezynfekcji powierzchni i urządzeń. Produkt ma działanie wirusobójcze, bakteriobójcze oraz grzybobójcze. Rokopol Anti Virus zawiera substancję czynną podchloryn sodu, który jest zalecany przez Światową Organizację Zdrowia WHO, w walce z wirusami. Przeznaczony jest do zastosowań indywidualnych i zawodowych. Zalecany jest do stosowania przez firmy i służy oczyszczania miast do odkażania miejsc użyteczności publicznej, przystanków autobusowych, kolejowych, wiat. Skutecznie działa w obszarze służby zdrowia w szpitalach, przychodniach, gabinetach medycznych. Zalecany jest również do higienizacji odzieży ochronnej. Rokopol Anti Virus dedykowany jest do dezynfekcji powierzchni i urządzeń w zakładach pracy, szatni, magazynów. Zalecany jest również do dezynfekcji indywidualnej powierzani sanitarnych oraz mających kontakt z żywnością. Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy jest spłukać wodą. Skutecznie dezynfekuje i myje podłogi, posadzki oraz powierzchnie sanitarne w warunkach domowych. Rokopol Anti Virus szybko i skutecznie dezynfekuje poręcze, klamki, schody, poczekalnie, jadalnie. Dedykowany jest do dezynfekcji wszelkich miejsc gdzie znajdują się duże skupiska ludzkie. Produkt Rokopol Anti Virus jest skuteczny w dezynfekcji instalacji i urządzeń przemysłowych.

Zakres dezynfekcji Sposób użycia
Chodników, dróg, dworców, wiat, przystanków, hal magazynowych, powierzchni gastronomicznych Stosować myjki ciśnieniowe
Pomieszczeń kuchennych mających i nie mających kontakt z żywnością, sanitariatów, szatni, podłóg, drzwi, okien Płyn nanieść na dezynfekowaną powierzchnię i pozostawić na 5 - 15 minut. Zdezynfekowane powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą. Płyn nanieść na dezynfekowaną powierzchnię i pozostawić na 5 - 15 minut. Zdezynfekowane powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą pitną.
Wanien, pryszniców, kratek ściekowych, sanitariatów, WC Wlać płyn do odpływu wanny, sanitariatu. Odczekać 5 - 15 minut następnie spłukać bieżącą wodą.

Zalecenia: Sprawdzić działanie płynu na mniej widocznej części powierzchni. Nie stosować na powierzchnie wrażliwe na działanie środków wybielających np. powierzchnie drewniane, z paneli, materiałów tkaninowych. Może nastąpić nieodwracalne wybielenie, odbarwienie powierzchni. Podczas stosowania w pomieszczeniach zamkniętych stosować wentylację z powodu utrzymywania się ostrego zapachu chloru. Nie używać do powierzchni metalowych (chromowanych, aluminiowych itp.), emaliowanych, lakierowanych. Zdezynfekowane powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą pitną. 

Właściwości

Barwa bezbarwna do żółtej
Zawartość substancji aktywnej 0.5 % aktywnego chloru
pH 12,0
Gęstość 1,0-1,1 g/cm3

Przechowywanie: przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pozycji pionowej w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie słońca, unikać skrajnych temperatur. Nie magazynować wspólnie z kwasami. Przechowywać z dala od żywności, napojów.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3266

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.


Zwroty wskazujądze rodzaj zagrożenia:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P305+P351+P338 PPRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt tylko dla firm

PREFOAMER pianka do mycia i dezynfekcji strzyków beczka 200 kg

Cena netto: 2 088,80 zł
Cena brutto: 2 255,90 zł
Produkt tylko dla firm

ROKO AGRO POSTLAKTO MINT kanister 20 kg - preparat do dezynfekcji strzyków po udoju

Cena netto: 308,41 zł
Cena brutto: 333,08 zł
Produkt niebezpieczny

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top