Płyn do dezynfekcji i mycia rąk Roko Professional Hand Care

Cena netto: od 6 144,88 zł od 6 144,88 zł
Cena brutto: od 7 558,20 zł od 7 558,20 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: ROF-K-0022

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  5.96
 • Odczyn:
 • Kolor:
  Różowy
 • Zapach:

O produkcie

 • szybka i skuteczna dezynfekcja rąk w podróży
 • ekonomiczny i wydajny w użyciu
 • pH neutralne dla skóry
 • potwierdzone działanie bakteriobójcze
 • zawiera czwartorzędowe związki amonowe zalecane przez WHO
 • pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 6194/15
 • zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej, w obszarze spożywczym

Produkt niebezpieczny
Płyn do dezynfekcji i mycia rąk Roko Professional Hand Care

Zastosowanie

Płyn do dezynfekcji i mycia rąk Roko Professional Hand Care przeznaczony jest do higienicznej dezynfekcji rąk. Stosowany może być w obiektach użyteczności publicznej oraz w obszarze spożywczym. Płyn do dezynfekcji rąk Roko Professional Hand Care jest praktyczny do dezynfekcji rąk w podróży. Dezynfekcja jest szybka i skuteczna. Płyn do dezynfekcji rąk wykazuje działanie bakteriobójcze.

Produkt posiada aktualne pozwolenie na obrót produktem biobójczym. Płyn Roko Professional Hand Care zawiera w składzie czwartorzędowe związki amonowe zalecane do dezynfekcji rąk przez Światową Organizację Zdrowia WHO.

Sposób użycia: Należy wcierać 2 x 3 ml produktu przez około 1 minutę – w tym czasie nie wycierać rąk i nie spłukiwać wodą. Zgodnie z wytycznymi producenta: po 1 minucie zalecane jest spłukanie dłoni wodą zdatną do picia. Dezynfekcja jest szybka i skuteczna.

Składniki: < 5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, < 5 % kationowe środki powierzchniowo czynne, < 5% konserwant (Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone).

Substancja czynna: czwartorzędowe związki amonowe

Warunki przechowywania: Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych opakowaniach, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od materiałów palnych, źródeł ognia.

Termin ważności: 2 lata od daty produkcji.

Właściwości

Barwa

różowa

pH

5,96

Gęstość

1,007 g/cm3Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

H319 Działa drażniąco na oczy.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
P280 Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.
P273 Unikać uwalniania do środowiska.
P305+ P 351+ P 338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P 313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady lekarza/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top